Mange plages av inneklima

Manglende renhold er en av hovedårsakene til dårlig inneklima, og det er mange som synder.

Manglende renhold er en av hovedårsakene til dårlig inneklima, og det er mange som synder. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Mange lider av dårlig inneklima uten å vite det, og små barn tar spesielt lett skade av dårlig inneluft.

DEL

Omgivelsene våre har forandret seg mye de siste 100 årene. Fra å jobbe ute hele dagen, tilbringer vi nå mer enn 90 prosent av levetiden vår innendørs, og 65 prosent i boligen vår.

Da er det klart at det blir viktig å sikre at man i denne tiden ikke er plaget av dårlig inneklima, og det er mange som er plaget med det uten å vite hva som er årsaken.

– Selv om miljøet ute er viktig, så er det miljøet inne i boligen som har størst direkte betydning for helse og trivsel for de fleste av oss, sier overlege og forsker Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

– Det har vi lett for å glemme når alle andre miljøspørsmål dominerer i mediebildet, sier Bakke, som er en av landets fremste eksperter på inneklima.

Les også: Riktig rengjøring hindrer pollen


Barna i faresonen

Barn er spesielt utsatt for fukt og dårlig inneklima i boligen. Det inneklimaet som er bra for de med astma og allergier, er også bra for alle andre.

– Særlig for nyfødte og små barn, men også for skolebarn og unge har boligen stor betydning. Spesielt utsatt er de helt nyfødte, som er mest påvirkelige og sårbare for omgivelsene, sier Bakke.

Dårlig inneklima kan føre til en rekke plager, som hodepine, trøtthet, konsentrasjonsvansker, irriterte slimhinner og tørr hud. Kort fortalt: En rekke plager som mange sliter med til daglig.

Les også: Inneklimatips for allergikere


Slurver med renholdet

En årsak til at inneklimaet er dårlig i mange boliger, er slurv med renholdet. Nyere forskning fra SINTEF Byggforsk viser at renholdets betydning for inneklimaet er større enn de fleste kanskje vil være kjent med.

Og løsningen er, som renholdsreklamene på TV forteller oss dag etter dag: tørrvask.

– Forskning og undersøkelser viser at tørre metoder både har bedre rengjøringseffekt og er bedre for inneklimaet enn gammeldagse vaskebøtter og skurekluter, sier seniorforsker Steinar K. Nilsen hos SINTEF.

Les også: Unngå brannskader for barna


Mer om inneklima

Steinar K. Nilsen er en av forfatterne bak boka Bedre inneklima i boligen, som gir konkrete råd om hvordan inneklimaet i boligen kan forbedres for deg og familien.

Stikkord for å sikre god inneluft er blant annet:

- Unngå forurensing og avgassing ved oppussing

- Sørge for godt renhold og frisk luft

- Ha riktig temperatur inne (ikke for varmt)

- Unngå fukt

-Velge god belysning

- Minske støy

- Kartlegge radoninnholdet i lufta

Les også: Slik barnesikrer du boligen


Fukt et problem

Så mange som 25 prosent av norske husstander kan ha fuktproblemer som er så alvorlige at det har betydning for helsen. Fukt kommer inn både fra grunnvann og nedbør utenfra og fra mennesker, planter og sanitærlekkasjer innenfra.

Fukt fører til nebryting av byggematerialene og skaper gode vekstbetingelser for bakterier, sopp og andre mikroorganismer. Når disse pustes inn kan den skape til dels store helsemessige problemer.

– Mye tyder på at 25 prosent av norske boliger kan ha fuktproblemer av betydning for helse, sier Bakke.

– Hvis vi anslår at fuktproblemer dobler risikoen for luftveisinfeksjoner, allergi og overfølsomhet, så innebærer det at 20 prosent av denne sykeligheten kunne vært unngått dersom det ikke var fuktproblemer i boligene våre. (ANB)

Denne artikkelen er levert av hjem.no

Artikkeltags