Færrest omkomne siden 1961

Så langt i år har 35 mennesker mistet livet i branner i Norge. Det er det laveste antallet på flere tiår.

Så langt i år har 35 mennesker mistet livet i branner i Norge. Det er det laveste antallet på flere tiår. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Så langt i år har 35 mennesker mistet livet i branner i Norge.

DEL

Det er det laveste antallet siden starten på 1960-tallet.

– Vi må tilbake til 1961 for å finne et år med like lave dødstall. Det føyer seg inn i den nedadgående trenden vi har sett de siste tretti årene, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening til NTB.

Til sammenligning døde 54 personer i branner i fjor. Siden 1979 har det i gjennomsnitt omkommet 64 personer årlig.

– Den viktigste årsaken til nedgangen er at vi har fått mye strengere regler og krav knyttet til brannsikkerhet. En annen årsak er at flere instanser har drevet med mye viktig forebyggende arbeid i mange år, sier Kalheim.

Fortsatt skyldes nærmere 40 prosent av brannene elektrisitet. Den største enkeltårsaken er tørrkoking av kjeler.

– Folk som glemmer å skru av kokeplaten, er den største enkeltårsaken til brann. En annen viktig brannårsak er åpne flammer. For eksempel bruk av levende lys, eller at man kaster aske fra peisen som ikke er tilstrekkelig kjølt ned, i plastsøppelkasser, sier Kalheim.

Ytterligere 20 prosent av brannene skyldes feil på det elektriske anlegget.

– Til tross for at vi har fått uendelig mange flere elektriske duppeditter enn vi hadde for et par tiår siden, har antallet branner ikke steget kraftig. Det skyldes at de fleste produkter oppfyller krav til brannsikkerhet. En ulempe er imidlertid at mange har gamle elanlegg som er dimensjonert for langt mindre bruk, noe som raskere kan føre til skader, sier Kalheim.

Disse tallene er oppsiktsvekkende, mener avdelingsleder Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Hver enkelt omkommet er selvfølgelig én for mye, men dette er oppsiktsvekkende tall, sier Madsen i en pressemelding.

Han legger til at forebyggende arbeid om brannsikkerhet trolig er en av årsakene til den gode utviklingen. En gruppe det er svært viktig å ha fokus på, er eldre.

– Andelen eldre vil øke kraftig i årene som kommer, og mange av disse vil ikke fullt ut være i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. Pårørende er derfor en svært viktig ressurs i det brannforebyggende arbeidet, sier Madsen.

Statistikken viser at de fleste dødsbranner finner sted i løpet av vintermånedene, og da særlig i helgene på nattetid.

– All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv, sier Madsen.

(ANB-NTB)

Artikkeltags