Nye hytter i strandsonen

Kommunene gir altfor mange dispensasjoner for bygging i strandsonen, mener Naturvernforbundet.

Kommunene gir altfor mange dispensasjoner for bygging i strandsonen, mener Naturvernforbundet. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Det gis dispensasjon for bygging i strandsonen som aldri før.

DEL

Ifølge bladet Natur & Miljø svarer norske kommuner ja på tre av fire søknader om nybygg i strandsonen og andre sårbare områder med byggeforbud.

I perioden 2005-2010 ble det sendt inn cirka 20.000 søknader om dispensasjon fra loven, og det ble gitt grønt lyst for nybygg i 15.121 tilfeller.

Det betyr at 76 prosent av søknadene ble innvilget, til tross for byggeforbudet.

I selve 100-rnetersbeltet, der byggeforbudet skal være særlig strengt, ble sju av ti søknader innvilget fra 2005-2010.

Tallene har Natur & Miljø hente fra KOSTRA (Kommune Stat Rapportering) i Statistisk sentralbyrå. Her er det kommunene selv som har rapportert inn sin aktivitet.

Byggeforbud

Halvparten av landets naturtyper og 2.400 arter er utrydningstruet, og den største trusselen mot naturrnangfoldet er arealbruk.

I plan- og bygningsloven er det derfor et generelt byggeforbud langs sjøen, innsjøer og vassdrag i Norge. Byggeforbudet er særlig strengt i 100-metersbeltet.

– Tallene viser at vi har et system som stimulerer til dispensasjoner. Kommunene tjener penger på nedbygging av natur. Regjeringen burde snu på det og heller vurdere å kutte i overføringene til kommuner som ikke ivaretar de sårbare naturområdene sine, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet til Natur & Miljø.

Grimstad, Fjell og Ringerike

Grimstad i Aust-Agder, Fjell i Hordaland og Ringerike i Buskerud har norgesrekord i antall nybygg i områder med byggeforbud.

I Grimstad ble det innvilget 389 søknader i perioden fra 2005-2010. Fjell sa ja til 346 og Ringerike 343.

Ringerike innvilget hele 98 prosent av søknadene.

Biologiprofessor Dag Hessen ved Universitetet i Oslo mener at tallene bekrefter det han ofte har sett: at dispensasjoner mer er regelen enn unntaket på kom munalt nivå.

– Denne praksisen uthuler fullstendig de lover og forskrifter som er ment for å ivareta natur og mangfold, sier han. (ANB)

Artikkeltags