1 av 3 frykter for eldre i brann

Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann.

Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Som pårørende kan du være med å redde liv.

DEL

– Det er en kjensgjerning at eldre hjemmeboende er mer utsatt for å omkomme i brann enn andre. Derfor er det så viktig at alle engasjerer seg, ikke minst de pårørende som står de gamle nærmest. Familiemedlemmer kjenner ofte best til hvilke utfordringer de gamle har, sier admiminstrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Kampanje

Én av tre pårørende frykter at eldre i familien skal bli rammet av brann. I spørreundersøkelsen som TNS Gallup gjennomførte for Norsk brannvernforening og KLP Skadeforsikring i fjor høst, oppgir 16 prosent av de pårørende at den eller de eldre de er pårørende for, har opplevd brann eller tilløp til brann.

Brannvernforeningen og forsikringsselskapet etablerer nå kampanjen «Bry deg før det brenner». Hensikten er å engasjere flere pårørende til å ta grep for å styrke brannsikkerheten hos eldre som bor hjemme. I andre halvdel av mai vil 27 brannvesen over hele landet gjennomføre informasjonsaktiviteter rettet mot pårørende.

Enkle grep

Pårørende skal få informasjon om brannfarene som eldre er utsatt for og hvilke forebyggende tiltak som er aktuelle.  Med slik kunnskap kan pårørende med forholdsvis enkle grep bidra til økt brannsikkerhet hjemme hos sine eldre.

Batteriskifte og jevnlig testing av røykvarslere er to tiltak pårørende kan bidra med. I tillegg bør man også sjekke at boligen har slokkeutstyr og at dette faktisk kan betjenes. Anskaffelse av komfyrvakt er et annet tiltak som bør vurderes.

Høyere risiko

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har eldre 4,5 ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn den øvrige befolkningsdelen. Det er forventet at antallet personer over 70 år vil fordobles frem mot 2060. Å forebygge at flere eldre omkommer i brann som følge av denne utviklingen, blir en viktig utfordring i årene fremover.

– I samarbeid med gode krefter i samfunnet og den enkelte kommune, har vi særlig fokus på brannsikkerhet. Pårørendeprosjektet angår oss alle. Flere og flere eldre blir boende hjemme lenger. For å føle seg trygg, er det viktig å snakke om brannsikkerhet og gjøre enkle grep for de man er glad i, sier direktør Elin Evjen i KLP. (ANB)

Artikkeltags