Rekordår for naturskade

Uværet Dagmar sto for 1,1 milliard av de 2,3 milliardene som ble utbetalt i naturskadeerstatninger for 2011.

Uværet Dagmar sto for 1,1 milliard av de 2,3 milliardene som ble utbetalt i naturskadeerstatninger for 2011. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Erstatningene etter naturskader i 2011 ble på rekordhøye 2,3 milliarder kroner. Uværet Dagmar alene forårsaket skader for 1,1 milliarder.

DEL

Dermed kostet Dagmar 235 millioner kroner mer enn de anslagene som ble presentert for bare fire måneder siden.

– Ja, dette er høyere enn tidligere anslått og også høyere enn i 1992 som inntil nylig har vært regnet som rekordår for naturskadeerstatninger, sier Tonje Westby, kommunikasjonssjef i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Tabellen til høyre viser fylkesfordelte naturskadetall etter uværet Dagmar som var den klart største enkelthendelsen i 2011. I siste kolonne er det totale naturskadeerstatninger for 2011. (FNO har ikke kommunefordelte tall.)

Rundt halvparten av skadene etter Dagmar var i Møre og Romsdal.

– For hele 2011 er det også høyest erstatninger i Møre og Romsdal etter naturskade. Det er videre høye erstatninger i Sogn og Fjordane, Oppland, Nordland og Sør-Trøndelag i 2011, sier Westby.

De største naturskadehendelsene i 2011 var flommen i Gudbrandsdalen i juni, flommen i Gaula-vassdraget i august, uværet Berit i november og uværet "Dagmar" i desember.

FNO administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven.

Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Store naturskadehendelser

- 1987: Stormflo Oslo/Akershus (1,1 milliarder i erstatninger)

- 1992: Nyttårsstormen på Nord-Vestlandet (1,9 milliarder i erstatninger)

- 1995: Flom i Gudbrandsdalen (1,4 milliarder i erstatninger)

- 2000: Storm Nordland (600 millioner i erstatninger)

- 2011: Uværet Dagmar (1,1 milliarder i erstatninger)

(Erstatninger er målt i faste priser, justert med konsumprisindeksen.)

Artikkeltags