«Hvordan er jeg forsikret?»

Hvilken reiseforsikring har jeg? Det er det mange som ikke vet.

Hvilken reiseforsikring har jeg? Det er det mange som ikke vet. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Bare hver sjette kunde mener forsikringsselskapenes priser og betingelser er lette å sette seg inn i, viser en ny undersøkelse.

DEL

Nå tar en aktør til orde for samordning av innholdet i forsikringene.

I undersøkelsen svarer rundt halvparten at de har lest forsikringsvilkårene så nøye at de vet hva forsikringene dekker. Den er gjennomført av MMI Ipsos på oppdrag fra DNB Skadeforsikring.

Om lag halvparten av de spurte mener man bør sjekke pris og vilkår på forsikringen minst årlig for å sikre seg de beste betingelsene, men bare én av fem oppgir at de faktisk gjorde dette ved forrige forfall.

Undersøkelsen viser også at eldre kunder er mest lojale når det gjelder forsikring, og de «shopper» veldig sjelden rundt for å finne beste pris og betingelser.

Administrerende direktør Hans Petter Madsen i DNB Skadeforsikring forteller at selskapet ønsker å gå i bresjen for felles vilkår, betingelser og egenandeler i hele forsikringsbransjen, slik at kundene lettere skal kunne sammenligne priser.

– Vi er helt enig i at forsikringer er vanskelig å sette seg inn i. Det er nesten umulig å sammenligne priser fra de ulike forsikringsselskapene fordi betingelsene, de ulike egenandelene og vilkårene spriker i alle retninger, sier Madsen.

– Sammenligner man for eksempel to ulike reiseforsikringer i dag, blir det som å sammenligne epler og pærer. Det er store forskjeller på egenandeler og dekningsgraden når uhellet er ute og også variasjoner på når forsikringen gjelder og hvor lang varighet man kan ha på reisen. Når det er så mange variabler, blir det umulig å finne ut hvilken forsikring som er best og billigst, fortsetter han.

Det er allerede enighet rundt en rekke vilkår gjennom finansportalen.no, understreker Hans Petter Madsen, som mener det bør være enkelt å bli enig om innholdet i basisproduktene.

FNO avventende

Blant instansene DNB Skadeforsikring vil ha med seg i arbeidet med å samkjøre forsikringsproduktene, er Finansnæringen Fellesorganisasjon (FNO), gjennom bransjestyret for risiko og skade.

FNO avventer inntil videre hva slags innspill DNB vil komme med, forteller kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO.

– Men det er generelt et viktig prinsipp at produktutvikling og produktutforming foretas av de ulike markedsaktørene i konkurranse. Så vi har ingen tradisjon for å ta opp denne typen spørsmål i våre organer, sier Osland til NTB.

Det er allerede gjort viktige tiltak i næringen for utvikling av normvilkår tilpasset finansportalen.no, trekker Osland fram.

– Tjenesten ble i 2011 videreutviklet med flere priskalkulatorer for forbrukerforsikringer på nettet. Dette er et godt verktøy som langt flere bør benytte, sier kommunikasjonsdirektøren i FNO. (ANB-NTB)

Artikkeltags