– For mange aktører

Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterte regjeringens nye reiselivsstrategi sammen med Hilde Charlotte Solheim.

Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterte regjeringens nye reiselivsstrategi sammen med Hilde Charlotte Solheim. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

– Reiselivsnæringen i Norge preges av for mange aktører og for lite samarbeid. Nå går regjeringen inn for å gjøre noe med dette.

DEL

Det sa nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) da han onsdag presenterte regjeringens nye reiselivsstrategi med tittelen «Destinasjon Norge: Nasjonal strategi for reiselivsnæringen». Ifølge ham er det mellom 200 og 300 destinasjonsselskaper i Norge i dag, og det er altfor mange.

– Vi går inn for en kraftig reduksjon i antall destinasjonsselskaper. Hvis vi tenker over det, så har vi nordmenn litt vanskelig for å skille mellom Otta og Vinstra eller Florø og Førde. Jeg tror det er veldig krevende å forlange at tyskere, amerikanere og kinesere også skal begi seg inn i den prosessen, sa Giske da han presenterte strategien, som har som hovedmål å bidra til økt verdiskapning og produktivitet i reiselivsnæringen i Norge.

– Mer samarbeid

Hvert år gir det offentlige Norge mer enn 1 milliard kroner i støtte til den norske reiselivsnæringen. Men med mer enn 14.000 reiselivsbedrifter i Norge, sliter næringen med å samarbeide om markedsføring og om å skape gode, enhetlige produkter.

– Flere aktører, både offentlige og private, må samarbeide bedre for å klare å produsere de helhetlige tilbudene som kundene etterspør, sa Giske.

Regjeringen går derfor inn for å oppmuntre til etablering av såkalte landsdelsselskaper som kan fungere som morselskaper for de mindre selskapene, og målet er at denne prosessen skal være gjennomført over hele Norge om fem år.

Reiselivsnæringen står ifølge Giske for rundt 3,5 prosent av Norges BNP, og sysselsatte i 2006 over 160.000 personer. Årlig bruker utenlandske turister nærmere 31 milliarder kroner på å feriere i Norge, og nordmenn på ferie i eget land gir den norske reiselivsnæringen inntekter på 75 milliarder kroner.

– Reiselivsnæringen har stor betydning, særlig i distrikter som ellers er næringsfattige. Så dette er en viktig næring for Norge, sa Giske.

– Kompetanseheving

Regjeringen går også inn for å skape flere helårsstillinger og bidra til økt kompetanse i reiselivsnæringen.

– Reiselivsnæringen er preget av mye sesongarbeid som gjør at man i mindre grad kan satse på kompetansebygging, kunnskapsbygging og etterutdanning fordi det er mindre lønnsomt å investere i arbeidskraft som går inn og ut av bedriften, og som kanskje veksler fra år til år, sa Giske.

Ved å heve kompetansen til de ansatte, kan man ifølge Giske også bidra til økte lønninger i næringen, og flere helårsarbeidsplasser vil føre til mer stabil bosetting i distriktene.

Godt mottatt

Regjeringens nye reiselivsstrategi ble tatt godt imot av reiselivsnæringen selv, og Kristin Gyldenskog, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, synes det er bra at regjeringen går inn for å oppmuntre til mer samarbeid og færre reiselivsaktører.

– Vi er opptatt av at norsk reiseliv skal bli markedsført på best mulig måte, og da kan man ikke ha turistkontor på ethvert nes og i enhver grend, sier Gyldenskog til NTB.

Også reiselivsdirektør Hilde Solheim i Hovedorganisasjonen Virke mener regjeringens nye reiselivsstrategi kan være et positivt bidrag til næringen.

– De største problemene er dårlig koordinering og at næringen er fragmentert, og med denne strategien tar NHD innover seg at de fleste beslutningene knyttet til reiseliv tas andre steder enn hos dem, sier Solheim til NTB.

Men det var ett tema som Giske ikke nevnte, som Gyldenskog i NHO Reiseliv gjerne skulle sett at Giske hadde tatt opp.

– Å bevare dagens alkohollov, som gir mulighet til å skjenke alkohol fram til klokken tre, er et viktig rammevilkår for mange av våre 2.400 medlemsbedrifter. Å innskrenke dette på nasjonalt plan er å ta jord fra bøndene, og vi vil veldig gjerne at regjeringen ser konsekvensene hvis de gjør noe med dette, sier hun. (ANB-NTB)

Artikkeltags