Bli lærling i kongens klær

Junita Christin Karlsen (21) opplevde at lærlingplass i Forsvaret ble et springbrett til drømmekarrieren.

Junita Christin Karlsen (21) opplevde at lærlingplass i Forsvaret ble et springbrett til drømmekarrieren. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

For Junita Christin Karlsen (21) ble lærlingplass i Forsvaret et springbrett til videre karriere.

DEL

Forsvarets lærlingplasser er ikke som andre lærlingplasser. Her får ikke bare lærlingene fri kost og losji – de får også sju-åtte gratis hjemreiser i året. Og for Junita Christin Karlsen og mange andre har lærlingplassen blitt springbrettet til videre karriere.

Karlsen hadde bestemt seg for at hun ville inn i Forsvaret, og hadde lyst til å bo i Oslo etter to år ved salg- og servicelinje på videregående skole i Tromsø.

– Jeg valgte Forsvaret fordi jeg ville ha en annerledes og litt mer spennende hverdag, sier Karlsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Mange muligheter

Hun trivdes kjempegodt i den to år lange lærlingtiden, og selv om hun begynte som kontorfaglærling var det ingenting i veien for å skifte retning underveis.

– Det åpnet seg så mange fine muligheter når jeg først hadde begynt i Forsvaret. Nå går jeg første året på Sjøforsvarets befalsskole, med to år på skole i Bergen og to år på båt, sier hun fornøyd. I løpet av denne tiden skal hun kunne kalle seg navigatør, og tjenesten kan komme til å bli i Kystvakta, eller kanskje på fregatt.

– Det er en spennende tjeneste, og for meg har mulighetene stått i kø, sier Karlsen, som slapp deler av rekruttperioden på befalsskolen fordi hun hadde flere år som lærling. Noe av det beste har vært å få lønn hele veien, kost og losji, og altså ikke en krone i studielån.

I løpet av tiden som lærling tok hun også fagene som gir henne generell studiekompetanse, samt vekterkurs, rekrutteringskurs og data- og personellkurs; alt i regi og betalt av Forsvaret.

Behov for flere

Forsvaret begynte å ta inn lærlinger i 1994. Siden de første var ferdige to år senere, har Forsvaret lært opp over 3.000 norske unge menn og kvinner.

Noen har blitt elektrikere, andre har blitt kokker, vektere, fotografer, matroser, bilmekanikere, flymekanikere, dataelektronikere, anleggsgartnere, anleggsmaskinførere eller yrkessjåfører. Mange av lærlingene får tilbud om jobb i Forsvaret når de har tatt fagbrevet.

Kommandørkaptein Kjell Skoglund, som er sjef for Forsvarets opplæringskontor, forteller at Forsvaret har lærlingplasser innenfor nærmere 30 yrkesretninger.

– Vi tar inn cirka 250 lærlinger i året og har rundt 500 inne nå. Men det er mangel på lærlinger innen flere fag, som institusjonskokk, kontor og administrasjon, samt maritime og flytekniske fag, sier Skoglund.

Lite fravær viktig

Selv om Forsvaret har behov for flere lærlinger, er det relativt høye krav for å komme inn. Lærlingene må ha vært på sesjon og ha en helse som tilfredsstiller kravet til førstegangstjeneste. I tillegg må de ha bestått alle fagene i yrkesutdanningen de har som bakgrunn før lærlingtiden.

– Dessuten må de ha karakteren «Godt» i både orden og oppførsel, men det aller viktigste er at de har lite udokumentert fravær fra skolen, sier Kjell Skoglund.

De som blir lærlinger i Forsvaret, kan se fram til en tid uten bekymring for boplass. Det ordner Forsvaret med – på statens bekostning. Alle måltider er også gratis, og lærlingene har ingen utgifter for reise mellom bostedet og lærlingplassen. I tillegg kommer de nevnte gratishjemreisene.

Søknadsfristen for å bli tatt inn som lærling i Forsvaret til høsten går ut 1. mars. (ANB)

Artikkeltags