Jobber du ufrivillig deltid?

Er du en av de nærmere 50.000 som jobber ufrivillig deltid i offentlig sektor? Nå kan det gå mot lysere tider.

Er du en av de nærmere 50.000 som jobber ufrivillig deltid i offentlig sektor? Nå kan det gå mot lysere tider. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Her kan du sjekke hvordan det snart blir mulig å øke stillingsbrøken.

DEL

Nærmere 50.000 offentlig ansatte jobber ufrivillig deltid. Etter at temaet lenge har vært debattert heftig, har regjeringen nå lovt økt innsats mot ufrivillig deltid. Dermed kan det gå mot både flere vakter og økt stillingsbrøk for mange av dem som ønsker det.

– Vi varsler et krafttak for de mange i deltidsjobb som ønsker å jobbe heltid. Dette er i realiteten snakk om en deltids arbeidsløshet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Rammer kvinner

– Dette er viktig arbeidslivsspørsmål og likestillingsspørsmål. De fleste av dem som jobber ufrivillig deltid er kvinner, sier likestillingsminister Audun Lysbakken (SV).

I slutten av august la regjeringen fram en arbeidslivsmelding, den første i sitt slag. Bjurstrøm trekker spesielt fram tre forslag for å begrense problemet som ufrivillig deltid representerer: Reell fortrinnsrett, drøftingsplikt og utvidet stillingsbrøk.

Fortrinnsrett

– Regjeringen vil foreta en reell prøving og gjennomgang av fortrinnsretten som deltidsarbeidende i dag har til heltid. Det har vært antydet at dagens lovverk ikke virker. Vi må sørge for at denne bestemmelsen virker etter intensjonene, sier arbeidsministeren og viser til at det her finnes et unntak hvis det er til særlig ulempe for bedriften.

– Det kan være grunn til å tro at det er et unntak som brukes i for stor grad, sier hun.

For deg som vil vite mer om fortrinnsretten, ta kontakt med den lokale tillitsvalgte.

Drøftingsplikt

Videre vil regjeringen innføre drøftingsplikt med de ansatte.

– På den måten kan vi få fram et høyere bevissthetsnivå. Det er veldig mye man faktisk kan gjøre lokalt dersom de ansatte og arbeidsgiverne setter seg sammen. Det er mulig å organisere seg ut av den høye deltidsbruken, sier Bjurstrøm.

Kan din arbeidsplass være tidlig ute her? Be din tillitsvalgte om å ta dette opp.

Økt stillingsbrøk

– Så skal vi utrede en ordning der man kan få rett til stillingsbrøk i tråd med det man reelt sett har jobbet. Vi vet at veldig mange i dag jobber såkalt mertid utover den stillingsbrøken man er ansatt i. Når man gjør det over en viss tid, så er det rimelig at man kan få stillingen omgjort til en tilsvarende utvidet stilling, sier Bjurstrøm.

Som første kommune vedtok rødgrønne Trondheim nylig at alle deltidsansatte skal tilbys stillingsbrøker som tilsvarer tiden de faktisk jobber. Der viste det seg at folk som var ansatt i 20 prosent stillinger, eller mindre, i gjennomsnitt jobbet 56 prosent. Ifølge avisa Klassekampen kan tusenvis av ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren i Trondheim nå belage seg på tilbud om større stillinger.

Det er ingenting i veien for at din kommune også kan være tidlig ute med et slikt vedtak. Men da må både de ansatte, tillitsvalgte og politikere lokalt sette spørsmålet på dagsorden.

Noen vil gå lengre

Noen vil imidlertid gå enda lengre, uten at de har fått regjeringen med på forslaget:

– Vi vil innføre en rett til overtidsbetaling for tilkallingsvakter og ekstravakter i offentlig sektor, som går ut over den faste stillingsbrøken til den ansatte, sier lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Robert Eriksson (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Dette vil gjøre det mer lønnsomt for kommunene å ansette folk i en større stilling. Vi reduserer ufrivillig deltid, lyder utfordringen fra Eriksson til både regjering og fagbevegelse. Men heller ikke SV ikke fikk gjennomslag for et slikt forslag, som ble vedtatt på landsmøtet i 2009. (ANB)

Artikkeltags