Når man sliter psykisk

Psykiske problemer er en av de store årsakene til fravær på jobben. Men det finnes grep du kan gjøre.

Psykiske problemer er en av de store årsakene til fravær på jobben. Men det finnes grep du kan gjøre. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Psykiske problemer er en av hovedårsakene til fravær på jobben. Hva skal til når du eller noen andre sliter?

DEL

Både Nav og LO har den siste tiden satt fokus på psykiske problemer på jobb.

– Vi tror at åpenhet er viktig. Ikke slik at all verden skal informeres, og ingen har rett til å få vite diagnose, heller ikke arbeidsgiver. Men det å kjenne til at en kollega sliter, gjør at kollegene på arbeidsplassen lettere kan forholde seg til vedkommende, og også kan bidra aktivt til tilrettelegging dersom det er nødvendig, sier rådgiver i HMS-politikk i LOs arbeidsmiljøavdeling, Wenche Irene Thomsen, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tillitsvalgte

– Hva er det viktigste LO gjør for å ivareta interessene til arbeidstakere som sliter med psykiske problemer?

– Vi bidrar så godt vi kan til utformingen av informasjon om arbeid og psykiske lidelser, blant annet har vi bidratt aktivt i utformingen av Navs kurs og materiell om temaet. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sørge for at tillitsvalgte og verneombud får god informasjon. De må bli kjent med at det går an å slite psykisk og være på jobb samtidig. Vi har lagt stor vekt på at når Nav inviterer til kurs om arbeid og psykisk helse, så er målgruppen, i tillegg til arbeidsgivere, også tillitsvalgte og verneombud, sier Thomsen.

Rammer alle

Psykiske helseproblemer eller lidelser, kan ramme oss alle. Det kan føre til sykmelding, at man faller ut av jobb eller får vanskeligheter med å komme ut i arbeidslivet.

Men psykiske helseproblemer behøver ikke å være et hinder for å jobbe. Kanskje er det bare en spesiell tilrettelegging på arbeidsplassen eller en særskilt oppfølging som må til i en periode for å hindre lang tids sykmelding, eller at man må slutte i jobben.

For mer informasjon kan du ta kontakt med ditt lokale Nav-kontor, eller fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse i fylket ditt.

Fravær

20 prosent av alt sykefravær i Norge skyldes psykiske helseproblemer. Samtidig mener mer enn ni av ti arbeidstakere at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Arbeid rangeres som like viktig som familie og god helse, og viktigere enn fortrolige venner, viser en undersøkelse Opinion har utført for Helsedirektoratet og Nav.

– På en arbeidsplass er det nesten alltid noen som er i en vanskelig livsfase, sier Sven Ove Svensson, direktør for fagstab tjenester i Nav.

– Ta initiativ til en samtale hvis du tror en medarbeider har det vanskelig. Åpenhet gjør det lettere å være i jobb og lettere å legge til rette for en god arbeidssituasjon.

Hold kontakten

Det er også viktig å holde kontakten med arbeidsplassen.

– Med mindre de psykiske helseproblemene skyldes forhold på arbeidsplassen, kan det å jobbe og holde kontakten med arbeidsplassen bidra til at folk blir raskere friske, sier Bjørn Guldvog, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

– Langvarig sykmelding forsterker gjerne opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet. Det kan forlenge sykdomsperioden og gjøre det vanskeligere å komme tilbake i jobb.(ANB)

Artikkeltags