Reglene på ett sted

I den nye håndboka "Innføring i byggereglene" finner du en sammenfatning av hovedpunktene i det kompliserte regelverket.

I den nye håndboka "Innføring i byggereglene" finner du en sammenfatning av hovedpunktene i det kompliserte regelverket. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Nå er endelig alle byggereglene samlet på ett sted.

DEL

Det er på tide, for mange av dagens byggefeil og -tvister skyldes rett og slett at regelverket er for lite kjent for dem som bygger – og for dem som kjøper bolig.

Dagens byggeregler kommer nemlig fra en lang rekke kilder: Det er ikke nok med selve plan- og bygningsloven. Den har to tilhørende forskrifter, som hver har sin egen veiledning i tillegg! Forskriftene omhandler både bygningsutforming (TEK10) og byggesak (SAK10).

Oppklaring

– Alle byggefeilene og -tvistene tyder på at det er et stort behov for å oppklare hva som faktisk er kravene i en byggesak, særlig nå som det har kommet ny lov og nye forskrifter, sier Anders Kirkhus, seniorrådgiver ved Sintef Byggforsk og fagredaktør av håndboka «Innføring i byggereglene».

I den reviderte utgaven av boka gir Sintef Byggforsk en konsentrert sammenfatning av hovedpunktene i hele det omfattende og kompliserte regelverket.

Reglene er dermed samlet i en lettfattelig form på ett sted.

Mange huseiere som står overfor et byggearbeid på huset eller tomten, ønsker å få utført jobben raskt og billig, og unngå innblanding fra kommunen. Det siste anser boligbyggerne ofte som en unødvendig forsinkelse. Men å unnlate å søke kan slå hardt tilbake på huseieren.

– Som byggherre har du alt ansvaret selv hvis noe går feil i en byggesak hvor det ikke er godkjente foretak. Konsekvensen kan være at du får mulkt, må rive alt, og må starte fra bunnen igjen, advarer Kirkhus.

I en byggesak skal det også dokumenteres at løsningene holder kvalitetsnivået i regelverket.

Les også: Rivetabbe med konskvenser

Uten dokumentasjon kan ikke huseier gjøre rede for hvilke løsninger som er brukt.

Mye kan gå galt når man bygger nytt. Men det er enda flere muligheter for å snuble når man skal gjøre endringer i eksisterende bygninger.

Dels kan det være vanskelig å få ønskene og det gamle huset til å møtes, rent teknisk. Dels er det byråkratiske farvannet mer grumsete når det gjelder bestående byggverk.

– Mange vet ikke at etablering av utleiedel i eget hus er søknadspliktig, sier opplyser Kirkhus.

– Er ikke endringen godkjent av kommunen, regnes ikke utleiedelen som selvstendig boenhet, og kan ikke markedsføres som det ved salg av boligen. (ANB)

Artikkeltags