Rettigheter i sommerjobb

Skal du ha sommerjobb? Da bør du passe på at du får det du har krav på.

Skal du ha sommerjobb? Da bør du passe på at du får det du har krav på. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Sommerjobb kan være en god måte å tjene ekstra penger på. Men er du klar over dine rettigheter?

DEL

I alle arbeidsforhold, enten de er lang- eller kortvarige, skal det foreligge skriftlige arbeidsavtaler.

Dersom sommerjobben din ikke varer mer enn én måned skal slik avtale inngås umiddelbart.

Ved varighet over én måned skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig, men uansett ikke senere enn én måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Dersom du ikke allerede har mottatt skriftlig arbeidsavtale eller ikke får dette når du starter jobben i sommer bør du derfor gå til arbeidsgiver og be om dette. Det har du krav på.

Lønn

Når du jobber skal du selvsagt også få lønn. Dette vil gjelde også i opplæringsperioder. Størrelsen på lønnen skal fremgå av arbeidsavtalen.

Det er i utgangspunktet opp til arbeidsgiver å bestemme hvilken lønn du skal ha da vi ikke har regler om minstelønn i Norge.

Når du skriver under arbeidsavtalen godtar du samtidig den lønner som står der og du kan ikke senere kreve at denne oppjusteres. Likevel er det fritt frem for å forhandle om høyere lønn enn hva arbeidsgiver foreslår – men dette må du altså gjøre før du signerer kontrakten.

Dersom arbeidsgiver er bundet av tariffavtale kan det være regler om minstelønn i denne, så det må sjekkes.

I arbeidsavtalen skal det fremgå når og hvordan lønnen skal utbetales. Vanligvis kommer pengene inn på den konto du har oppgitt og utbetales én bestemt dag i måneden.

Feriepenger

Du vil også ha krav på feriepenger for arbeidet. Feriepengene utgjør som regel 10,2 prosent av den lønnen du tjener, men noen tariffavtaler anvender en høyere sats, 12 prosent. En 12 prosent-sats kan også være praksis i virksomheten, og i så tilfelle vil du ha krav på dette på lik linje som de øvrige arbeidstakerne i bedriften.

Mange arbeidsgivere ønsker nok å vente med denne utbetalingen til neste års feire, men pengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før du slutter i jobben, så dette kan du kreve om du ønsker det.

Overtidsarbeid

Lengden og plasseringen av den daglige og ukentlige arbeidstiden skal fremgå av arbeidsavtalen.

Dersom du jobber overtid skal du ha overtidsgodtgjørelse. Overtid vil si at du jobber enten mer enn 9 timer en dag og/eller mer enn 40 timer per uke. Overtidsgodtgjørelsen skal tilsvare minst 40 prosent av den vanlige lønnen du får.

Dersom arbeidsgiver er bundet av tariffavtale kan det her være andre regler, så dette er verdt å sjekke opp i.

Pauser

Du har også rett på pauser i løpet av arbeidsdagen og lengden på disse skal fremgå av arbeidsavtalen.

Dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time skal du ha minst én pause i løpet av arbeidsdagen, men det er ikke noe lovbestemt krav om hvor lang denne skal være.

Er den daglige arbeidstiden derimot minst åtte timer skal pausene til sammen utgjøre minst en halv time.

Oppsigelse

Når du er ansatt som sommervikar er som regel arbeidet begrenset i tid, for eksempel i antall måneder eller til en nærmere fastsatt dato. Dette vil fremgå av arbeidsavtalen. Denne dagen vil arbeidsforholdet opphøre uten videre.

Det er altså ikke nødvendig med noen skriftlig eller muntlig oppsigelse, verken fra arbeidsgiver eller fra deg.

I mellomtiden kan arbeidsgiver ikke si deg opp før dette tidspunktet, med mindre det foreligger saklig grunn til dette.

Det er strenge krav til oppsigelser og slike vil ikke være gyldige med mindre arbeidsgiver for eksempel oppdager at det stjeles eller at arbeidstakeren til stadighet kommer alt for sent på jobb.

Attest

Når du slutter i jobben har du krav på en skriftlig attest. I denne skal det stå hva du heter og når du er født.

I tillegg skal arbeidsgiver gi en beskrivelse av hva arbeidet har bestått i og hvor lenge du jobbet. Det er ikke noe i veien for at du også ber om en mer utførlig attest.

For eksempel kan du be om en beskrivelse av hvordan du har utført arbeidet, hvordan du samarbeider osv., men dette har du som regel ikke krav på, med mindre arbeidsgiveren er bundet av en tariffavtale hvor dette fremgår. (ANB)

Denne artikkelen er levert av Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS

Artikkeltags