Søknadsfrie bad

Fra nyttår oppheves søknadsplikten for oppussing av bad, men det betyr ikke at det er fritt fram for amatører.

Fra nyttår oppheves søknadsplikten for oppussing av bad, men det betyr ikke at det er fritt fram for amatører. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fra nyttår ble det slutt på søknadstvang ved oppussing av bad, men de betyr ikke at det er fritt fram for «gjør-del-selv-rørleggere».

DEL

Kommunal- og regionaldepartementet har bestemt at søknadsplikt for våtrom ble historie fra 1. januar 2012, men det finnes unntak. Dessuten må du sikre deg for at forsikringen skal gjelde når badet pusses opp.

Da Stortinget reviderte Plan- og bygningsloven var ett av hovedmålene å forhindre byggeskader – og særlig fuktskader.

For å få bukt med den negative vannskadestatistikken, ble det derfor vedtatt at det skulle innføres søknadsplikt for våtrom, og at det bare var ansvarlige foretak som kunne utføre denne typen arbeid.

Slik skulle man redusere antall byggeskader forårsaket av svart arbeid og ufaglært arbeidskraft.

Men departementet måtte slå retrett. Søknadssystemet ble nemlig altfor omfattende og byråkratisk.

Dermed er det meste av søknadsplikten fjernet – til glede for alle som har planer om å pusse opp badet i år.

Trenger ikke søknad:

Helt konkret er det disse byggearbeidene som ikke lenger er søknadspliktige:

- Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.

- Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.

- Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 kvadratmeter, og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.

- Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker), så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes).

Trenger fortsatt søknad:

Disse arbeidene er fortsatt søknadspliktige:

- Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget.

- Våtrom i nytt tilbygg over 50 kvadratmeter (søknadsplikt med krav til ansvarlige foretak).

- Egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene.

Men det er heller ikke fritt fram for de glade amatører, selv om det ikke er søknadsplikt.

Hovedendringen fra 1. januar er at du selv er ansvarlig for at de involverte håndverkere er kvalifiserte for jobben.

– Men selv om myndighetene fjerner søknadsplikten i tilknytning til våtrom, er det ikke slik at VVS-arbeid kan utføres av ukvalifiserte, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If Skadeforsikring og viser til at Ifs forsikringsvilkår krever kvalifisert utførelse av arbeidet.

– Oppstår det skade som en klar følge av «gjør det selv»-arbeid eller bruk av ukvalifisert arbeidskraft, gjør sikkerhetsforskriftene det klart at det kan bli avkorting i erstatningen. VVS-installasjoner er ikke for amatører, så vi mener de nye forsikringskravene både er fornuftige og riktige, og at de vil virke skadeforebyggende. (ANB)

Artikkeltags