Bekymrede aksjonister møtte Støre

I en drøy time lyttet helseministeren til de fem medlemmene av Helsetjenesteaksjonen som deltok på møtet i Helse- og omsorgsdepartementet.

I en drøy time lyttet helseministeren til de fem medlemmene av Helsetjenesteaksjonen som deltok på møtet i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Vi er dypt bekymret for at helsevesenet går i gal retning, sier medlemmer av Helsetjenesteaksjonen.

DEL

Torsdag fikk de møte helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) for å legge fram sine synspunkter.

I en drøy time lyttet helseministeren til de fem medlemmene av Helsetjenesteaksjonen som deltok på møtet i Helse- og omsorgsdepartementet.

En av deltakerne, overlege Janniche Mellin-Olsen ved Bærum sykehus, sier til NTB at uenigheten mellom statsråden og Helsetjenesteaksjonen er størst når det gjelder vurderingen av de regionale helseforetakene.

– Vi har sagt at vi ønsker å fjerne de regionale helseforetakene. Det åpner ikke helseminister Jonas Gahr Støre for på noen måte, sier Mellin-Olsen.

Hun sier Helsetjenesteaksjonen på møtet forsøkte å redegjøre mer nyansert for hva aksjonen mener er ulempen med helseforetakene slik de er satt opp i dag

Overlege Torgeir Bruun Wyller ved Oslo universitetssykehus, som også er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, sier han håper Helsetjenesteaksjonen fikk fram at deltakerne er bekymret fordi de mener helsevesenet går i gal retning.

– Vi er bekymret fordi tiltak som er satt i gang i beste hensikt, viser seg å ha motsatt effekt av det man trodde. Det som skulle gi pasientrettigheter, har gitt overbyråkratisering, sier Bruun Wyller.

Han sier dette og flere andre ting på lengre sikt utgjør en trussel mot et godt offentlig helsevesen som både statsråden og Helsetjenesteaksjonen er opptatt av.

– Vi håper vi fikk formidlet vårt engasjement og vår motivasjon for å ta dette initiativet utenom jobbene våre og utenom fagforeningene, sier Bruun Wyller.

Overlege Janniche Mellin-Olsen sier aksjonen kommer til å følge opp all respons den har fått til nå og arbeide videre med saker den har satt på dagsordenen.

Helseminister Jonas Gahr Støre sier han har lest det medlemmene av Helsetjenesteaksjonen har skrevet, men karakteriserer likevel møtet torsdag som nyttig og interessant.

– Fem personer som sitter på ulike nivåer i helsevesenet, har fortalt om sine erfaringer fra områder der de mener det er mangler, flaskehalser og feil ved måten vi organiserer helsevesenet på. Det var en nyttig gjennomgang for meg, sier Støre.

Han legger til at han ikke knytter noen prestisje til at måten vi organiserer oss på i dag, er svaret for all framtid.

Støre sier han gjerne er med på en kritisk diskusjon om hvilke endringer som kan være aktuelle, hva de vil føre til og om vi når målet ved å gjøre ting på andre måter. Statsråden er enig i deler av Helsetjenesteaksjonens virkelighetsbeskrivelse, men ikke i alt.

– Vi må også være stolte av det som skjer ute i sykehusene. De behandler flere pasienter enn før og leverer veldig gode resultater. Vi har klart å utvikle sykehus som leverer likeverdige tilbud i hele landet. Sånn var det ikke før, sier Støre. (ANB-NTB)

Artikkeltags