– For dårlig tilbud til øresuspasienter

Forbundsleder Knut Magne Ellingsen i Hørselshemmedes Landsforbund mener pasienter med tinnitus må få et bedre tilbud enn i dag.

Forbundsleder Knut Magne Ellingsen i Hørselshemmedes Landsforbund mener pasienter med tinnitus må få et bedre tilbud enn i dag. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Tilbudet til øresuspasienter er for dårlig ved norske sykehus, mener Hørselshemmedes Landsforbund.

DEL

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har foretatt en spørreundersøkelse blant hørselssentralene ved sykehusene om tilbudet deres til personer med øresus (tinnitus). Hørselssentralene er i hovedsak det stedet der det offentlige tar seg av folk med hørselstap, øresus og andre lidelser. Resultatene i rapporten er ikke oppløftende, mener organisasjonen.

Lang ventetid

Av 33 hørselssentraler i landet har 19 svart på spørreundersøkelsen. Etter analysene er det særlig følgende HLF reagerer på:

* Nær to av fem sentraler har en gjennomsnittlig ventetid på mellom fem og åtte måneder fra henvisning til første konsultasjon.

* Bare to av fem sentraler tilbyr tinnituspasientene audiopedagogkonsultasjon, litt over en av fem tilbyr fysioterapeutkonsultasjon og like mange tilbyr psykologkonsultasjon.

* En av fire informerer aldri pasientene om NAV arbeidsrådgivningskontor.

* Nær sju av 10 har ikke rutiner for å gradere pasientens plager.

* Nær tre av fire har ikke etablert nye rehabiliteringstilbud for tinnituspasienter i 2007 eller senere.

– Varen ikke levert

– Helseregionene har ikke levert varen de har fått bestilling på fra helseministeren. Tinnituspasienter er en gruppe som har til dels svært store plager og i utgangspunktet finnes det ikke noe behandlingstilbud som kan gjøre folk helt friske, derfor er det viktig at de får et så godt rehabiliteringstilbud som mulig så de kan mestre plagene sine så godt det lar seg gjøre, sier forbundsleder Knut Magne Ellingsen i HLF til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Han legger til at et bedre tinnitustilbud i både primær- og spesialisthelsetjenesten trolig vil føre til både mindre sykefravær og færre uføre.

– Ikke bare negativt

Undersøkelsen ble utført etter at alle de norske helseregionene har fått krav fra Helsedepartementet om å sikre behandlings- og rehabiliteringstilbudet til personer med tinnitus i de såkalte oppdragsdokumentene i 2007 og i 2008. Dette kravet kom etter en rapport fra Sosial- og helsedirektoratet fra 2005 som blant annet påpekte at tilbudet for tinnitusrammede i spesialisthelsetjenesten sprikte etter hvor i landet man befant seg.

Ellingsen sier at undersøkelsen riktignok viser at det har skjedd en positiv utvikling på enkelte områder, men at utviklingen generelt er for dårlig. Han oppfordrer nå helseministeren til å ta grep.

Det lyktes ikke ANB å få en uttalelse fra Helsedepartementet onsdag.

– Diffus ordlyd

Håkon Arnesen, medisinsk ansvarlig ved hørselssentralen ved St. Olavs hospital ledet arbeidet med tinnitusrapporten i 2005. Han mener det har skjedd forbedringer i tilbudet til tinnituspasienter i Norge på de tre årene, men at det ofte er lite ressurser i bemanning og økonomi ved helseforetakene det står på for å få et fullgodt tilbud. Han mener dessuten at ordlyden om tinnitus i oppdragsdokumentene fra Helsedepartementet er for diffus.

– Ordlyden er intetsigende. Skal helseforetakene ta dokumentene på alvor må det stå helt konkret hvor mye ressurser som skal brukes, for det er nok et stort sprik mellom ønsket om å gi et godt tilbud og de ressurser helseforetakene har mulighet til å prioritere, mener Arnesen.

– Ved vår hørselssentral er det største savnet en psykolog, legger Arnesen til.

Han understreker at hva slags tilbud et sykehus gir har betydning for hvor mange henvisninger sykehuset får og at det igjen har betydning for hvor lang ventetiden blir. (ANB)

Artikkeltags