Frykter kreftlegemangel

Hege Gjessing frykter at det blir mangel på kreftleger i framtiden.

Hege Gjessing frykter at det blir mangel på kreftleger i framtiden. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Stadig flere får kreft mens den gjennomsnittlige alderen på kreftspesialister er høy.

DEL

Det nødvendiggjør et krafttak for å få utdannet flere kreftspesialister, mener Legeforeningen. Helseministeren er enig.

Ifølge Norsk onkologisk forening må det i løpet av de neste ti årene utdannes mellom 250 og 300 kreftleger for å holde tritt med pasientenes behov. Foreningen mener det er mulig å oppnå et så høyt antall ved å øke antall utdanningsstillinger ved flere av regionsykehusene, og ved å sy sammen utdanningspakker mellom regionsykehus og andre sykehus som behandler kreftpasienter.

Stort press på kreftleger

Helsevesenets mål er at behandling skal igangsettes innen 20 dager etter henvisning. Det legger stort press på kreftlegene i dag.

– Kreftmiljøene har lenge vært bekymret for at det utdannes for få onkologer. Mange avdelinger forteller allerede om stram bemanning. Systemet er slik at sykehusene må søke om hjemler, og det er vanskelig å få nye stillinger fordi legedekningen på sykehus skal være like god over hele landet, sier president Hege Gjessing i Den norske legeforening til Aftenposten.

Hun mener at dette systemet bør oppheves. Det begrenser nemlig mulighetene til å skaffe spesialister som man trenger, mener hun.

Norge har i dag 238 kreftspesialister. Gjennomsnittsalderen er 50,9 år for menn og 48,2 år for kvinner. Leger bruker minimum fem år på å utdanne seg som onkologer.

Ba om nødvendige justeringer

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er enig i at det er nødvendig å utdanne flere kreftspesialister.

– Selv om Norge har svært mange leger per innbygger, så vil en eldre befolkning og det at vi blir bedre til å oppdage og behandle kreft medføre at vi trenger flere kreftleger, sier statsråden.

Derfor ba hun tidligere i år Helsedirektoratet om gå igjennom spesialistutdanningen for å gjøre nødvendige justeringer.

– I tillegg har vi kommet med tøffe målsettinger ovenfor sykehusene om enda bedre kreftbehandling. Målsettingene følges opp med midler i statsbudsjettet, sier Strøm-Erichsen.

Hun mener at samtidig som man får flere spesialister på sikt, så må man sørge for at spesialistene brukes mest mulig effektivt.

– Vi har samlet kreftkirurgi til færre steder og samordnet kreftbehandlingen. Dette tror jeg er noe av grunnen til at Norge nå er blant verdens beste på kreftoverlevelse, sier helse- og omsorgsministeren. (ANB-NTB)

Artikkeltags