Legeaksjon mot Afghanistan-tjeneste

Mads Gilbert krever at sykehuset i Tromsø ikke inngår avtale med Forsvaret om å sende leger til Afghanistan.

Mads Gilbert krever at sykehuset i Tromsø ikke inngår avtale med Forsvaret om å sende leger til Afghanistan. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Tromsø: Nordnorske leger aksjonerer nå mot en avtale med Forsvaret om legetjeneste for norske soldater i Afghanistan.

DEL

10 leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ber i et åpent brev til styret og administrasjonen ved sykehuset om å avstå fra å undertegne kontrakten med Forsvaret. De ber i stedet om at innsatsen for sivil medisinsk bistand til det afghanske folket i stedet økes, skriver Nordlys.

Blant de 10 legene som har undertegnet på det åpne brevet er den kjente Tromsø-legen Mads Gilbert. Alle ti er ansatt ved sykehuset i Tromsø.

Tilbudet

Forsvarets tilbud går ut på å opprette og finansiere fire legestillinger – to kirurgstillinger og to stillinger for anestesileger – ved Universitetssykehuset i Nord-Norge med Forsvarets Sanitet som formell arbeidsgiver. Legene som ansettes i disse åremålsstillingene skal i perioden være i beredskap for Forsvaret og dessuten ha arbeidssted og tjenestetid ved Forsvaret halvparten av tiden. Legene skal være øremerket for «internasjonale operasjoner».

«Vi skriver dette åpne brevet for å be styret og administrasjonen på UNN om å avvise invitasjonen fra Forsvaret til å opprette fire faste militære legestillinger på vårt sykehus. UNN har gjennom mange år opparbeidet et godt nasjonalt og internasjonalt rykte som et universitetssykehus som solidariserer seg med befolkningsgrupper i fattige land. Dette solidariske engasjementet har skapt grunnlag for utveksling, forskning og utvikling av nye modeller for bistand. Ikke minst har helsearbeidere fra UNN fått ny og viktig kunnskap om globale helseproblemer og sosial urett», heter det i brevet fra de 10 legene.

Sikkerheten svekket

Legene mener Norges krigføring under USAs ledelse bidratt sterkt til å svekke Norges internasjonale omdømme.

De mener også at blandingen av militære aksjoner og sivile humanitære operasjoner i Afghanistan har ført til at tradisjonelt bistandsarbeid nå oppfattes som en del av det militære okkupasjonsprosjektet. Dette har dramatisk redusert sikkerheten for de som jobber med reine humanitære bistandsprosjekter, mener underskriverne.

– Dette er et privat utspill fra de 10 legene som har undertegnet. Spørsmålet har ikke vært drøftet i overlegeforeningen, men jeg vil anta at det også er mange andre synspunkter enn dette blant legene, sier Jens Munch-Ellingsen, som er hovedtillitsvalgt for overlegene ved sykehuset.

Totalt er det omkring 600 leger ved UNN fordelt på sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik.

Ifølge informasjonssjef Tor Øydvin ved sykehuset er avtalen med Forsvaret ført opp på sakskartet på tirsdagens ledermøte. (ANB)

Artikkeltags