Minst røyking i Sverige

Sverige har lavest andel dagligrøykere i Norden. Norge ligger midt på treet. (Foto: Vidar Ruud, ANB)

Sverige har lavest andel dagligrøykere i Norden. Norge ligger midt på treet. (Foto: Vidar Ruud, ANB) Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Sverige har lavest andel dagligrøykere og Færøyene høyest i Norden. Norge ligger midt på og må bli bedre, mener ekspert.

DEL

Tallene kommer frem i Nordisk statistisk årbok 2011, som utgis av Nordisk ministerråd.

Ifølge tallene, som sammenligner landene i 1995, 2000, 2005 og 2009, blir det tydelig at Sverige har klart lavest andel røykere blant landene Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og Færøyene.

Sverige hadde nemlig «bare» 14 prosent dagligrøykere i 2009. Nest lavest andel har Island, med 15,5 prosent. Deretter følger Finland, med 18 prosent, Norge med 20,5 prosent, Danmark med 23 prosent og Færøyene med 24 prosent.

De nyeste tallene i statistikken er fra 2009 og viser altså at dagligrøykeandelen i Norge er på 20,5 prosent. Etter det har det kommet ny, norsk statistikk som viser at andelen dagligrøykere i 2010 var 19 prosent.

Maja-Lisa Løchen, leder i Nasjonalt råd mot tobakksforebygging, mener Norge bør ligge på minst like lavt nivå som Sverige på røyketall. Hun tror noe av årsaken til Sveriges lavere røykeandel er at det er mer fokus på røykeavvenning i nabolandet.

– Sverige har mye bedre tilbud om røykeavvenning, mens i Norge har vi ikke noe ordentlig tilbud. Her er vi helt avhengig av ildsjeler. Det er mange ting vi må gjøre, men dette må i alle fall på plass. Nå vet jeg at Helsedepartementet har bedt spesialisthelsetjenesten om å gi et tilbud. Mange fastleger er også flinke, men jeg tror fortsatt det er mye å hente der når det gjelder dette med å ta opp spørsmål om røyking med pasientene. Det kan ikke være sånn at en lege er så redd for å ta det opp at man lar det være opp til pasientene, sier Løchen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Nasjonalt råd for tobakksforebygging har forslått en rekke tiltak i forkant av at norske helsemyndigheter nå jobber med en ny tobakksforebyggende strategi. Blant annet har rådet foreslått forbud mot tipakninger, skjerping og utvidelse av forbudet mot røyking på offentlige steder og såkalt plain packaging, det vil si å skjule merket på sigarett- og snuspakkene.

– Vi er veldig spente på hva Helsedepartementet foreslår inn i den nye strategien. Målet er jo å hindre nyrekruttering av røykere og få flere til å slutte. Vi må i alle fall ta igjen Sverige, det er målet, sier Løchen, som ellers svært fornøyd med at regjeringen har bestemt seg for å satse på antirøykkampanjer fremover. (ANB)

Artikkeltags