Pasienter skrives ut for fort

Antallet ferdigbehandlede pasienter som opptar plasser på sykehus har gått radikalt ned ett år etter at samhandlingsreformen ble satt ut i livet.

Antallet ferdigbehandlede pasienter som opptar plasser på sykehus har gått radikalt ned ett år etter at samhandlingsreformen ble satt ut i livet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Antallet ferdigbehandlede pasienter som opptar plasser på sykehus har gått radikalt ned ett år etter at samhandlingsreformen ble satt ut i livet. Men raske utskrivninger gjør at flere pasienter blir lagt inn på nytt.

DEL

Ett år etter at den omdiskuterte samhandlingsreformen ble satt i verk, sier helsedirektør Bjørn Guldvog at prosessen er på rett vei. Onsdag la han fram de aller første målingene av hvordan prosessen med å bedre samarbeidet mellom spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten går.

– Så langt er reformen på rett vei, men det er for tidlig å konkludere om alle sider ved kvaliteten i reformen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Kortere liggetid

Samhandlingsreformen innebærer at kommunene får ansvar for sine pasienter fra dag én etter at de er utskrivingsklare fra sykehus. Tar ikke kommunen imot pasienten da, må den ut med 4.000 kroner for hvert døgn pasienten forblir innlagt. Noe av målet er å unngå «unødvendige» liggedøgn på sykehus og få pasienten raskt tilbake til hjemkommunen og i rehabilitering.

Tallene etter reformens første år viser at liggetidene for ferdig behandlede pasienter på sykehus har gått tilbake med nesten 60 prosent.

– Vi ser at liggetiden for dem som er innlagt på sykehus går ned, men for dem som blir skrevet ut ett døgn etter at de er klare, så ser vi en vekst i antall reinnleggelser. Det kan være komplikasjoner eller andre ting som oppstår. Dette må kommunene og sykehusene finne ut av, sier Guldvog til NTB.

Økningen av reinnleggelser for pasienter er på over 3 prosent.

På alvor

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre uttrykte også at reformen ser ut til å være på riktig vei da han ble kjent med de første måltallene onsdag. Han peker på at samarbeidsavtalene mellom de statlige helsetjenestene og kommunene er et godt fundament.

– Dersom reinnleggelser skyldes for tidlig utskrivning fra sykehus, må vi ta det på alvor. Da må sykehus og kommune se på praksisen. Her ligger samarbeidsavtalene til grunn. Hvis en kommune ikke ser seg i stand til å ta imot en utskrivningsklar pasient, må de benytte muligheten til å la pasienten ligge lenger på sykehus. Dette har kommunen fått penger til, sier Støre i en pressemelding.

Han mener rapporten viser at reformen fungerer etter intensjonen og sier det er bra at utskrivingsklare pasienter ligger kortere på sykehus enn tidligere.

– Ulik legevekst

Helsedirektøren ble møtt med kritiske innvendinger, blant annet om at om at antall leger skal ha økt, da han la fram det detaljerte tallmaterialet om samhandlingsreformen.

– Vi ser at veksten i legeårsverk har vært større i kommunene enn i sykehusene. Vi har målt alle legeårsverk: De som jobber i sykehjemmene, de som er fastleger og de som jobber i øvrige kommunale stillinger. Det har vært mange nyetablerte stillinger, forklarer Guldvog.

Kritiske bemerkninger til tross, helsedirektøren er godt fornøyd. Det vil ennå ta flere år før hele samhandlingsreformen er innført i sin fulle bredde i alle helseregionene. (ANB-NTB)

Artikkeltags