– Dette er veldig alvorlig

– Arbeidshverdagen blir mer krevende når sykepleiermangelen øker for hvert år uten at det settes inn tiltak, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

– Arbeidshverdagen blir mer krevende når sykepleiermangelen øker for hvert år uten at det settes inn tiltak, sier forbundsleder Eli Gunhild By. Foto:

Sykepleiere opplever oftere vold, mobbing og høyere emosjonelle krav enn snittet av alle yrkesgrupper.

DEL

– Dette er alvorlige funn, men dessverre ikke noe nytt. Medlemmene våre forteller om en tøffere arbeidshverdag, og den blir mer krevende etter hvert som sykepleiermangelen øker for hvert år uten at det settes inn tiltak, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Finnes ingen snarvei

Det er forsker Cecilie Aagestad ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse, STAMI, som har forsket på ulike måter sykepleieryrket påvirker helsen. Funnene, som først sto omtalt i tidsskriftet Sykepleien, bekymrer forbundslederen.

– Det finnes ingen snarvei ut av dette, understreker hun.

– Veien til å løse sykepleiermangelen går gjennom en nødvendig investering i sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Det må være nok folk på jobb, og de som er på jobb, må oppleve at de har vilkår som gjør at folk både orker og ønsker å stå løpet ut, føyer By til.

Hun minner om at det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø for alle ansatte.

Arbeidshverdagen blir mer krevende når sykepleiermangelen øker for hvert år uten at det settes inn tiltak.

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Høyere risiko

I «Faktabok om arbeidsmiljø og helse» går STAMI gjennom status og utviklingstrekk når det gjelder arbeidsmiljø og -helse for 46 ulike yrkesgrupper. Funnene er nedslående for NSF:

  • Sykepleiere har mer enn dobbelt så høy risiko for hudplager og over 40 prosent høyere risiko for hodepine.
  • Sykepleiere har 50 prosent høyere risiko for mageplager og om lag 50 prosent høyere risiko for psykisk utmattethet.
  • Sykepleiere har om lag 50 prosent høyere risiko for å bli eksponert for passiv røyking og dårlig inneklima.
  • Sykepleiere har høyere risiko for sykefravær, både egenmeldt og legemeldt, sammenliknet med alle yrkesgrupper.

Saken fortsetter under bildet.

Sykepleiere oppgir ofte enn andre høye krav til arbeidstempo og lav selvbestemmelse.

Sykepleiere oppgir ofte enn andre høye krav til arbeidstempo og lav selvbestemmelse. Foto:

Forlater yrket

Avgangsalderen for sykepleiere er i snitt 57 år, og 20 prosent forlater yrket de første ti årene etter at de er ferdig utdannet.

Ifølge Navs bedriftsbarometer er sykepleiere nå den gruppen det er størst mangel på. Kommunenes interesseorganisasjon sier også at sykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere til.

– Det sier seg selv at dette er en alvorlig situasjon for norske pasienter som allerede i dag opplever sykepleiermangelen på kroppen, mener By. (ANB)

Artikkeltags