Sjekker blynivået hos jegere

Folkehelseinstituttet skal undersøke om inntak av viltkjøtt har sammenheng med blynivåene i blodet. 200 frivillige jegere og deres familier kan gi svaret.

Folkehelseinstituttet skal undersøke om inntak av viltkjøtt har sammenheng med blynivåene i blodet. 200 frivillige jegere og deres familier kan gi svaret. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Kan spising av viltkjøtt føre til et så høyt blyinntak at det er skadelig? Det skal Folkehelseinstituttet nå undersøke.

DEL

Bakgrunnen er at vilt skutt med blyammunisjon av og til har vist seg å inneholde høyere nivåer av bly enn ønskelig. Man vet ikke om dette er helsefarlig, melder Folkehelseinstituttet.

Hovedårsaken til at undersøkelsen skal gjøres er at det er en del uro i jegermiljøene, opplyser avdelingsdirektør Helle Margrete Meltzer ved Folkehelseinstituttet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det kom en melding fra Veterinærinstituttet sist høst om at det var funnet skyhøye nivåer bly i enkelte prøver av elgkjøttdeig. Da ville Mattilsynet gjøre noe med det, forteller Meltzer.

Nå har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gitt instituttet i oppdrag å undersøke om inntak av viltkjøtt har sammenheng med blynivåene i blodet. 200 frivillige jegere og deres familier kan gi svaret. Det skal tas blodprøver av disse, og de skal svare på et spørreskjema der de blant annet spørres om kjøttdeig og håndteringen av slaktet etter at dyret er skutt. De 200 rekrutteres i disse dager fra følgende jaktkommuner: Bindal i Nordland, Stor-Elvdal i Hedmark, Aurskog-Høland i Akershus, Tingvoll i Møre og Romsdal og Bygland i Aust-Agder.

Hjortevilt er en fellesbenevnelse for elg, hjort, villrein, rådyr og dåhjort. Det Folkehelseinstituttet vil vite er hvor ofte hjortevilt spises i grupper av befolkningen med høyt konsum og om høyt konsum av hjortevilt kan føre til et så høyt inntak av bly at det utgjør en helserisiko.

Mattilsynet skal konkludere

Folkehelseinstituttet melder at vi har relativt lite kunnskap om de generelle nivåene av bly i blod hos personer i Norge. Kunnskapen som finnes sannsynliggjør imidlertid at risiko for helseskader fra bly i den norske befolkningen er relativt liten, påpeker instituttet. De mest utsatte gruppene er fostre og små barn.

Meltzer sier det er lite av bly som absorberes via kosthold, men at det derfor er viktig å se på blynivået i blodet nettopp hos personer som har et høyt inntak av vilt.

– Vil dere advare folk mot å spise vilt?

– Vi har ikke grunn til å advare folk mot å spise vilt, men det er det vi skal sjekke med denne undersøkelsen. Vi har ikke grunn til å tro at det spiller noen rolle med det konsumet vi har i Norge, men på grunn av funnene i elgkjøttdeig skal vi bidra til å sjekke saken. Mattilsynet skal konkludere til høsten hvorvidt det er grunn til å advare mot inntak av viltkjøtt eller ikke, sier Meltzer.

– Ville du selv spist elgkjøttdeig nå dersom du var gravid?

– I alle fall hvis jeg hadde partert kjøttet selv og kastet alt kjøtt i nærheten av skuddsåret, sier Meltzer.

Rutiner for bortskjæring

Hun understreker at dersom kjøttdeigen inneholder bly på grunn av for dårlige bortskjæringsrutiner er det viktig å finne ut.

– I elgkjøttdeig inngår slintrer og løst vev, inkludert det kjøttet som har vært nærmest skuddsåret. Vi tror dette handler mye om hvor mye av kjøttet som skjæres bort før det går inn i kjøttdeigen, sier Meltzer.

Målet er at resultatene fra jegerundersøkelsen skal være klar før jakta til høsten. (ANB)

Artikkeltags