Skolen til kamp mot doping

Ap-politiker Karianne Oldernes Tung er opptatt av at dopingbruk blir betraktet som et samfunnsproblem, og tok initiativet til et skoleprosjekt i Sør-Trøndelag som nå vekker oppsikt i det norske skoleverket.

Ap-politiker Karianne Oldernes Tung er opptatt av at dopingbruk blir betraktet som et samfunnsproblem, og tok initiativet til et skoleprosjekt i Sør-Trøndelag som nå vekker oppsikt i det norske skoleverket. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Kampen mot dopingbruk blant ungdom har nådd skolen. Et pilotprosjekt i Sør-Trøndelag vekker oppsikt.

DEL

– Dette er en unik satsing. Aldri før har antidoping blitt satt så systematisk på timeplanen i norsk skoleverk, sier Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge.

Stiftelsen har gått sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune om satsingen. I løpet av den to-årige prosjektperioden 2011-13 får alle 22 videregående skoler i fylket besøk av prosjektleder Stig Kammen, som er engasjert i en 40 prosents stilling for å reise rundt og informere om konsekvensene av dopingbruk.

– Vi har allerede høstet mange positive erfaringer. Elevene viser stort engasjement, og det er tydelig at dette er noe som opptar dem i deres liv. Vi merker også at folk utenfor fylket er nysgjerrige på prosjektet. Vi har fått henvendelser fra flere andre fylkeskommuner, sier initiativtaker Karianne Oldernes Tung til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun er leder av fylkestingets opplæringskomité, og var pådriver bak vedtaket i fylkestinget i juni 2010 om å sette i gang prosjektet.

– Jeg kjenner selv flere i mitt eget nærmiljø som er blitt bitt av dop-basillen og som det har gått dårlig med, sier Ap-politikeren, som oppriktig brenner for temaet.

Antidopingprosjektet retter seg først og fremst mot skoleungdom utenom idrettsfag.

– Det er nettopp der den mest uforsiktige bruken av ulike dopingmidler finner sted, sier Oldernes Tung, og fortsetter:

– Mens idrettsungdom doper seg for å prestere bedre, gjør ungdom utenfor den organiserte idretten det for å se bedre ut. Vår tids enorme kroppsfokus gjør at dopingbruk øker farlig mye blant vanlig ungdom. Men kunnskapen om konsekvensene for egen helse er generelt liten. Mange ungdommer sperrer øynene opp når de blir fortalt om for eksempel leversvikt, hjerteinfarkt, psykoser, depresjoner og økt aggresjonsnivå. Det er også en klar sammenheng mellom bruk av anabole steroider i hverdagen og andre rusmidler i helga, en kombinasjon som bare forsterker faremomentene.

Prosjektlederen opplever nesten alltid at det sitter brukere i salen. Han merker det på adferden, og som regel vet klassekameratene også om det.

Han opplever dessuten at kunnskapen også er liten blant fagpersonell. Derfor blir skolens helsesøster og rådgiver koblet inn for å få råd om hvordan tilfeller kan oppdages og håndteres.

– Når det gjelder det siste, er åpenhet og ufarliggjøring viktige stikkord, framholder Karianne Oldernes Tung, som akter å bruke erfaringene fra prosjektet politisk til å argumentere for et generelt forbud mot bruk av dopingmidler. (ANB)

Artikkeltags