– Uklare rettigheter

Riksrevisor Jørgen Kosmo.

Riksrevisor Jørgen Kosmo. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Riksrevisjonen mener rettighetene til rehabiliteringspasienter er for uklare.

DEL

I en rapport til Stortinget tirsdag påpeker Riksrevisjonen at det er stor variasjon, både mellom helseforetak og mellom regionene, når det gjelder hvor stor andel av rehabiliteringspasientene som får rett til nødvendig helsehjelp.

Konsekvensene kan være at enkelte pasienter som skulle hatt nødvendig helsehjelp, ikke blir prioritert, påpeker Riksrevisjonen.

Rehabilitering innen helsetjenesten skal ifølge Helse- og omsorgsdepartementet styrkes, men kapasiteten er ikke økt i årene fra 2005 til 2010.

Ventetiden for pasienter innen fysikalsk medisin og rehabilitering varierte i 2010 fra 44 dager i Helse sør-øst til 75 dager i Helse Midt-Norge.

Bare 1 prosent av pasientene innen fysikalsk medisin og rehabilitering fikk nødvendig helsehjelp ved Sykehuset Telemark, mens andelen var 90 prosent ved Helse Førde, ifølge Riksrevisjonen.

– Dette viser store forskjeller i prioritering av rehabiliteringspasienter og innebærer risiko for at pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, ikke blir prioritert, sier riksrevisor Jørgen Kosmo

– I tillegg får rehabiliteringspasienter ikke vurdert sin rettighet på nytt når rehabiliteringen er en del av et annet forløp, skriver Riksrevisjonen, som mener det er uklarhet om rettighetene til disse pasientene.

Andelen pasienter som er tildelt rett til nødvendig helsehjelp innen fysikalsk medisin og rehabilitering, ble redusert i perioden 2008-2010, konstaterer Riksrevisjonen. (ANB-NTB)

Artikkeltags