– Aktivitet gir styrket kontroll

Administrerernde direktør i OLF, Per Terje Vold, er positiv til å lete etter olje utenfor Jan Mayen.

Administrerernde direktør i OLF, Per Terje Vold, er positiv til å lete etter olje utenfor Jan Mayen. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

For å sikre Norge kontrollen med egne havområder, er det best å ha aktivitet der, mener oljenæringen.

DEL

Oljeindustriens Landsforening (OLF) er svært positiv til at regjeringen vurderer å åpne områder i Arktis for petroleumsvirksomhet.

– Produksjonen faller på norsk sokkel. Vi må ha nytt areal, særlig i nordområdene, sier administrerernde direktør i OLF, Per Terje Vold.

– Viktig å sette i gang

Han mener det er viktig å åpne for å undersøke mulighetene ved Jan Mayen nå, selv om eventuell produksjon vil ligge mange år fram i tid.

– Med 40 års erfaring fra norsk sokkel vet vi at ting tar tid. Olje og gass har lange tidshorisonter, sier han.

OLF-sjefen argumenterer også for en åpning i nord ut fra et annet perspektiv. Økt etterspørsel etter energi verden over kan nemlig gi økt kamp om energiressurser i nord. Og dersom Norge lar sine store havområder ligge uberørt, kan det bli vanskeligere å forsvare disse områdene mot andre lands jakt på ressurser. Egen aktivitet i områdene vil styrke Norges posisjon, mener Vold.

– Har man en rett, har man også forpliktelser. Disse områdene forvaltes best gjennom aktivitet, sier han.

– Avhengig av å åpne

Rolf Hestenes, som er bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri, er også veldig positiv til regjeringens signaler om Jan Mayen.

– Vi er helt avhengig av å åpne nye områder og finne gode felt hvis vi skal opprettholde produksjon og investeringer og inntektene til statskassen, sier han.

Han tar det for gitt at det vil bli stilt strenge krav til oljevernberedskap dersom Jan Mayen blir åpnet.

– Dette er noe vi jobber med hele tida, og vi utvikler stadig bedre utstyr. Men det er klart at det blir vanskeligere jo lenger en kommer unna eksisterende infrastruktur, sier Hestenes.

Man vet per i dag ikke hvor store ressurser som kan befinne seg under havbunnen utenfor Jan Mayen. Man vet heller ikke om dette vulkanske området innebærer nye geologiske utfordringer.

– Geologene mener sannsynligheten for å gjøre store funn er relativt stor utenfor Lofoten og Vesterålen. Derfor er det et veldig attraktivt område. Jan Mayen er et helt jomfruelig område. Det er svært mange spørsmål man skal se på, som skal kartlegges og eventuelt forskes på, sier Per Terje Vold. (ANB)

Artikkeltags