– Åpenhet fostrer tillit

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei tror åpenhet fostrer tillit.

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei tror åpenhet fostrer tillit. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Domstolene er den samfunnsinstitusjonen som nyter størst tillit blant nordmenn. Høyesterettsjustitiarius Tore Schei tror åpenhet, kunnskap og solid arbeid er grunnen.

DEL

Mandag inviterte han og et knippe dommere til en orientering om året som er gått og noe av det som er i vente for landets høyeste domstol i tiden som kommer.

– Jeg synes det er nyttig og fint å kunne informere om virksomheten vår. Vi utøver jo en samfunnsmakt som er inngripende, ikke minst for dem det angår direkte. Derfor er det viktig med åpenhet og innsyn, åpnet Schei i sin orientering.

Nylig viste en undersøkelse at 85 prosent har ganske stor eller svært stor tiltro til domstolene. Det overrasker ikke justitiarius Schei.

– Det får være opp til andre å vurdere Høyesterett, men vi ser det arbeidet som gjøres nedover i systemet, og der ser vi mye som er grundig og godt, utdyper han. Han trekker også fram håndteringen av terrorrettssaken i året som gikk.

– Den ble veldig godt håndtert, og det bidrar til den generelle tilliten til domstolene, sier Schei. Han tror også saken bidro til at mange lærte mer om hvordan rettssystemet fungerer.

– Og innsyn og folkeopplysning er viktig, mener mannen som leder kollegiet på 20 høyesterettsdommere.

En sjelden gang samles alle dommerne for å behandle en sak i plenum. Normalt er det forbeholdt saker som kan være i strid med Grunnloven. Det var ikke tilfellet i de to sakene som ble plenumsbehandlet i fjor. På slutten av året behandlet retten to saker om opphold for asylbarn.

– Det var et spørsmål som hadde vært oppe til vanlig behandling tidligere på året, og hvor retten var delt i tre, uten at noen av forslagene til dom fikk flertall, forklarer Schei. For å øke muligheten for å få en flertallsavgjørelse, besluttet han at samtlige dommere skulle behandle og stemme over saken.

Selv endte Schei på mindretallets side. Han støttet kollega Arnfinn Bårdsen som mente det ville være et brudd på Barnekonvensjonen dersom vedtaket om å utvise de to familiene ble stående.

Nesten like sjelden som plenumsbehandling er behandling i såkalt storkammer. Da består retten av elleve dommere, mens Høyesterett normalt settes med fem dommere.

Men før en sak kommer så langt, skal den innom ankeutvalget. Mange saker får sin endelige avgjørelse der, mens de mest prinsipielle sakene går videre til behandling.

– Det er et relativt lite antall som slippes videre – rundt 15 prosent av de sivile sakene og 18 prosent av straffesakene – og dette har holdt seg stabilt de siste årene, forteller Schei.

Men selv om ankeutvalget siler sakene effektivt, legger ikke justitiarius skjul på at arbeidspresset øker. Sommeren 2014 er neste gang en dommerstilling skal lyses ut, og fram til 2018 skal seks av dommerne skiftes ut. Totalen skal fortsatt ligge på 20 dommere inkludert justitiarius, og Schei ønsker seg ikke flere.

– Vi skal opptre helhetlig, og det blir vanskeligere med flere dommere, forklarer han. Samtidig skulle han gjerne hatt flere stillinger i utredergruppen, som gjør en viktig jobb når sakene forberedes.

Matpakke til lunsj

Arbeidspresset til tross, Schei er tydelig stolt når han sier at retten klarer å ta unna alle sakene den skal behandle.

– Vi har en behandlingstid på 5,8 måneder for sivile saker og 3,4 måneder for straffesaker. Det er en tilfredsstillende avviklingstid og ekstremt bra sammenlignet med høyesterett i andre land.

Og selv rommet hvor Schei tok imot pressen, vitner om at Høyesterett i Norge skiller seg fra andre lands øverste domstoler.

– Vi er i dommernes pauserom, der vi samles til lunsj, eller te, som har vært betegnelsen i årtier, forklarer landets øverste dommere. Og selv om tepause kan gi assosiasjoner til stive sosiale sammenkomster i høyere britiske samfunnslag, er det nøkternt og jordnært i Norges Høyesterett.

– Vi har bare en halvtimes pause, hvor vi spiser matpakke og diskuterer spørsmål vi ønsker å ta opp med kollegene. (ANB-NTB)

Artikkeltags