Behandling i fengsel

Helseminister Anne Grete Strøm Erichsen la fram ny lov om psykisk helsevern fredag.

Helseminister Anne Grete Strøm Erichsen la fram ny lov om psykisk helsevern fredag. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Regjeringen åpner for å plassere Anders Behring Breivik bak murene selv om han skulle bli kjent utilregnelig.

DEL

Forslaget til ny lov om psykisk helsevern ble lagt fram fredag.

Her åpner helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) for at psykisk syke i framtiden kan få behandling i fengsel. Det er hovedpoenget i den såkalte Lex Breivik.

I tillegg skal et register holde oversikt over dømte.

– Dagens regelverk ikke heller ikke god nok adgang til å undersøke om særlig farlige pasienter innfører farlige gjenstander som kniver, barberblad og skytevåpen inn i de regionale sikkerhetsavdelingene, slår Helse- og omsorgsdepartementet fast.

I den såkalte «Lex Breivik» foreslås også å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Enheten skal være underlagt en av de regionale sikkerhetsavdelingene og må oppfylle kravene som stilles til helseinstitusjon. Det er ikke bestemt om og hvor en slik enhet eventuelt skal lokaliseres, men departementet åpner for at den kan etableres innenfor murene til et fengsel.

– Dagens lov skiller ikke mellom ulike sikkerhetsnivå. Dette innebærer en for stor risiko for rømning, gisseltaking og alvorlig voldsutøvelse mot pasienter og personell i helseinstitusjoner hvor særlige farlige pasienter oppholder seg. Disse svakhetene ønsker regjeringen å rette opp, helseminister Anne–Grete Strøm–Erichsen.

– Forslaget gjelder kun sikkerhetsnivået og endrer ikke lovverket hva angår om eller hvor lenge en domfelt skal være på dom til tvungent psykisk helsevern, fortsetter hun. (ANB–NTB)

Artikkeltags