Ber Humlegård lytte

Justisminister Grete Faremo (Ap) har gitt Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård jobben som ny politidirektør.

Justisminister Grete Faremo (Ap) har gitt Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård jobben som ny politidirektør. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mandag startet politidirektør Odd Reidar Humlegård arbeidet med å reformere politiet.

DEL

Fagforeningsleder Arne Johannessen krever å bli tatt med på råd.

– Signalene fra Humlegård er positive. Jeg forutsetter at han opprettholder den gode tradisjonen med tett kontakt og dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til NTB.

Fagforeningslederen er forberedt på store endringer i politietaten, men vil ikke ta ansvar for mangelfull helge- og kveldsbemanning.

– Å legge ansvaret på oss er direkte feil. Det er jobben vår å kjempe de kamper en fagforening skal kjempe. Vi har en av de mest fleksible arbeidstidsavtaler i norsk arbeidsliv, ikke minst når det gjelder hviletid, sier Johannessen.

Ifølge Johannessen er mangel på politifolk forklaringen på bemanningsutfordringene som Gjørv-kommisjonen tar opp i sin rapport.

– Vi mangler 2.800 politifolk før vi er der regjeringen har sagt at vi må være innen 2020. Da sier det seg selv at det vanskelig å få turnusen til å gå opp. Men vi avviser ingen debatter og er villige til å gå i dialog med politidirektøren også om arbeidstid og turnus, sier han.

På sin første dag på jobben beskrev Odd Reidar Humlegård terrorrapporten som selve nullpunktet i et bredt anlagt endringsprogram for politiet.

– Selv om rapporten har vært tung lesning, opplever jeg en samlet vilje i norsk politi for å ta fatt med en gang, fastslår den nye politidirektøren.

Overfor Aftenposten varslet han i helgen utskiftninger i Politidirektoratets toppledelse. Nye ressurspersoner skal hentes inn og svakheter ved data- og kommunikasjonssystemer rettes opp.

– Arbeidet skal gjøres i dialog med Justisdepartementet og de tillitsvalgte, sier Humlegård, som ikke kan si når den nye ledergruppen vil være på plass.

Kripos-sjefen er bare konstituert i stillingen som politidirektør. Humlegård har selv slått fast at det er uaktuelt for ham å søke jobben permanent.

– Det er en krevende situasjon at den nye politidirektøren kun skal sitte i noen måneder. Samtidig var det behov for en rask avklaring når Mæland gikk av, sier Johannessen.

Han har smørbrødlista klar for hvilke prioriteringer han mener må gjøres.

– Vi må ha en tydeligere lederstruktur med en klarere rolledeling mellom politidirektøren og politisk ledelse. Det må bli mindre detaljstyring fra toppen. Politiets ledelse sentralt og lokalt må vise større vilje til å lytte til ulike fagmiljøer. Samhandlingen mellom politiet og andre etater må bli bedre, og vi må være åpne for endringer i organisering og struktur. Dette gjelder også spørsmålet om antallet politidistrikter og operasjonssentraler, sier Johannessen.

Når det gjelder utstyr og utrustning er han krystallklar:

– Vi har veldig tydelige forventninger om at politikerne retter opp de mangler som påpekes i rapporten. Vi må komme oss ut av hengemyra på utstyrssiden, sier han. (ANB-NTB)

Artikkeltags