Børge Brende roses

Kirkens Nødhjelp roser utenriksminister Børge Brende (H) for å ta nye, nødvendige grep i utviklingsarbeidet.

Kirkens Nødhjelp roser utenriksminister Børge Brende (H) for å ta nye, nødvendige grep i utviklingsarbeidet. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Kirkens Nødhjelp er fornøyd med bistandssatsing.

DEL

Kirkens Nødhjelp roser utenriksminister Børge Brende (H) for å ta nye, nødvendige grep i utviklingsarbeidet.

Brende la fredag fram stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling», hvor utdanning blir løftet fram som regjeringens hovedsatsing innen bistandspolitikken framover.

– Med denne meldingen viser Brende at han evner å ta nye, nødvendige grep i utviklingsarbeidet. Å skape en sammenheng mellom utdanning og jobbskaping er nøkkelen til utvikling. Denne nøkkelen lager nå Brende, sier Wenche Fone, leder av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp.

Hun er glad for at meldingen inneholder en satsing på yrkesfag.

– 600 millioner jobber trengs bare for å unngå større arbeidsledighet, og mange av disse jobbene trengs innen praktiske fag. Afrika trenger rørleggere, snekkere og mennesker med praktisk kunnskap som kan bygge kontinentet. Brende bidrar nå til at dette kan skje, sier hun.

Redd Barna roser bistandsmelding

Redd Barna er svært fornøyd med regjeringens satsing på utdanning i utviklingspolitikken.

– Meldingen viser at regjeringen mener alvor med å innta en global lederrolle på feltet og identifiserer de viktigste utfordringene i arbeidet med å sikre alle barn skolegang, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna.

– Redd Barna er særlig glad for at marginaliserte grupper og utdanning i konflikt og kriser er tydelig prioritert. Dette er krevende grupper å nå, men de har akkurat like stor rett til utdanning som andre, sier Wang.

– Det er veldig positivt at regjeringen er så konkret i arbeidet med utdanning i konflikt og krisesituasjoner. Her trengs det lederskap og utålmodighet på høyt politisk nivå. Til tross for gjentatte løfter om å gi utdanning en større andel av humanitær bistand, ser vi altfor lite av det i praksis. Humanitære aktører argumenterer for at andre behov er mer akutte og at utdanning ikke skal være en del av førsteresponsen, påpeker Wang.

(ANB-NTB)

Artikkeltags