Bytt bank – få ned renta

 Bare aktive forbrukere kan få norske banker til å sette renta til et lavere nivå, sier daglig leder for Finansportalen, Elisabeth Realfsen.

Bare aktive forbrukere kan få norske banker til å sette renta til et lavere nivå, sier daglig leder for Finansportalen, Elisabeth Realfsen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

– Bare aktive forbrukere kan få norske banker til å sette renta til et lavere nivå, sier daglig leder for Finansportalen, Elisabeth Realfsen.

DEL

Hun mener sommerens sterke nedgang i rentene mellom bankene, den såkalte NIBOR, tilsier lavere utlånsrenter, men tror ikke det skjer uten aktive forbrukere.

– Bankenes jobb er å maksimere sin egen profitt. Derfor tar de naturlig nok den store merinntekten som ligger i lavere innlånskostnader. Det er helt legalt, men det er like legalt at hver husholdning tenker på sin egen økonomi og velger den banken som har lavest rente ut til sine kunder, sier Realfsen.

Hun sier folk ikke skal sitte passive og vente på hyggelige brev fra banken, men aktivt benytte Finansportalen til å se hvordan renta på boliglånet kan bli redusert. Mange av dem som benytter Finansportalen behøver ikke å bytte bank, de kan bare se hvor lav rente de kan oppnå og varsle sin egen bank om det.

– Da kommer ofte rentekuttet av seg selv, sier Realfsen.

På spørsmål om alle banker kan holde nesten samme rentenivå fordi markedsrentene er så lave, sier Realfsen:

– Det er feil å si at bankene har like lav rente. Finansportalen har en daglig oppdatert oversikt over utlånsrentene i norske banker. Den viser store forskjeller som betyr at mange husholdninger kan spare tusenvis av kroner ved å bytte bank eller bare varsle sin egen bank om at renten er for høy.

Det er Forbrukerrådet som eier Finansportalen.no, og Forbrukerrådets oppgave er klar.

– Det skal gi også den lille mann et redskap som kan hjelpe den enkelte husholdning i å styre sin økonomi. Det er naturlig at bankenes egne økonomer og uavhengige makroøkonomer peker på hva endringene i styringsrenta og renta mellom bankene kan bety for norsk økonomi. Vi i Finansportalen kan ikke ta ansvaret for landets økonomi, men vi kan hjelpe den enkelte husholdning til å få lavere lånekostnader, sier Realfsen.

Bankenes problemer med høye innlånsrenter etter finanskrisen og det generelt lave rentenivået i Europa og Norge gjennom flere år har redusert konkurransen mellom bankene om utlånskundene. Myndighetenes stadige advarsler om høyere renter i fremtiden og faren ved økt bankgjeld har også bidratt til at utlånsveksten er vesentlig lavere enn i tidligere perioder med høy sysselsetting og stor økonomisk aktivitet.

Realfsen sier det ikke nødvendigvis må være slik. Hvis folk med boliglån konsekvent benytter Finansportalens oversikter, vil bankene bli tvunget inn i en konkurransesituasjon. Det er fortsatt utlån de lever av. Derfor er det like mye utlånskundene som har ansvaret for at konkurransen ikke øker mellom bankene og rentenivået dermed presses ned.

– På dette som på så mange andre områder er det bare aktive og våkne forbrukere som kan oppnå fordeler. Men da må de gjøre det som forventes av dem, sier Realfsen. (ANB-NTB)

Artikkeltags