«CO2 kan kuttes enda mer»

Norge kan redusere C02-utslippene med to tredjedeler.

Norge kan redusere C02-utslippene med to tredjedeler. Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Norge kan redusere sine planlagte CO2-utslipp med to tredeler på hjemmebane, viser utkastet til en analyse fra Statens forurensningstilsyn (SFT). Rapporten er unntatt offentlighet.

DEL

Tiltaksanalysen vurderer hvor store reduksjoner i Norges klimagassutslipp som kan tas fram til 2020. Ifølge analysen, som Aftenposten fikk tilgang til onsdag kveld, kan mer enn to tredeler av de planlagte CO2-kuttene tas i Norge.

SFT har kun vurdert rene tekniske tiltak, det vil si tiltak som kan gjennomføres uten større samfunnsomlegginger eller endringer i livsstil. For eksempel er det ikke vurdert konsekvensene dersom man reduserer den forventede veksten i veitrafikken på 40 prosent.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa på Arbeiderpartiets landsmøte i vår at en betydelig del av de norske klimagasskuttene skal gjennomføres med kvotekjøp i utlandet. Norge skal overoppfylle Kyotoavtalen med 10 prosent kutt innen 2012, og ytterligere kutt på 30 prosent innen 2020 i forhold til 1990-utslippene, sa Stoltenberg.

Ifølge SFT var utslippene i 1990 på 50 millioner tonn. I dag er utslippene på 55 millioner tonn. Dette vil øke til 60 millioner i 2020 hvis det ikke settes inn mottiltak. SFT mener utslippene i Norge kan kuttes med 20 millioner tonn, som er en reduksjon på 34 prosent i forhold til forventet utslipp i 2020, og 22 prosent i forhold til utslippene i 1990. (ANB-NTB)

Artikkeltags