Dømt til 21 års forvaring

Stig Millehaugen er dømt til 21 års forvaring.

Stig Millehaugen er dømt til 21 års forvaring. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Stig Millehaugen er i ankesaken i Borgarting lagmannsrett idømt lovens strengeste straff for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed.

DEL

Millehaugens forsvarer, Morten Furuholmen, forteller at dommen ikke kom som en overraskelse.

– Men om den er riktig, er et annet spørsmål. Derfor anker vi saken til Høyesterett, sier Furuholmen til NTB.

Utfallet av ankesaken i lagmannsretten ble 21 års forvaring for Millehaugen, samme straff som han ble idømt i Oslo tingrett i april i fjor.

Medtiltalte Shahbaz Dad ble funnet skyldig i å ha bestilt drapet på gjengrivalen. Han er dømt til 20 års fengsel. Dette er ett år kortere enn aktors påstand, og ett år kortere fengselsstraff enn han ble idømt i tingretten

«Det legges til grunn at betalingen til Stig Millehaugen ble skaffet til veie blant flere i miljøet knyttet til B-gjengen og Dad-brødrene, og at bestillingsdrapet har vært kjent blant flere i dette miljøet», skriver lagmannsretten i dommen, ifølge VG.

– Vi er godt fornøyd med denne dommen. Dette har vært en viktig sak, og det er et godt politiarbeid som har ført til dette, sier aktor i saken, statsadvokat Nina Prebe til NTB.

«Samfunnet har behov for det ekstra vern som en tidsubestemt straff vil gi. Også den etterfølgende likskjending vitner etter lagmannsrettens vurdering om et svært mangelfullt syn på menneskeliv og menneskeverd, et syn som vil kunne forbli ukorrigert i fremtiden», skriver retten.

Millehaugen har sittet hele sitt voksne liv i fengsel etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran. Rett før jul 1992 skjøt og drepte Millehaugen en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel i forbindelse med at han rømte, skriver avisen.

Selv om han ville vært omkring 62 år gammel ved en ferdigsonet ordinær straff på 21 års fengsel, valgte Borgarting lagmannsrett å dømme ham til forvaring for å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.

Både Millehaugen og Dad har hele tiden nektet straffskyld og hadde håp om å bli frifunnet for det aktoratet har kalt en ren likvidering av Young Guns-lederen Javed. Han ble funnet drept i en utbrent bil på Haugerud i Oslo om kvelden 19. januar 2009.

Påtalemyndighetens sak var i stor grad knyttet til politiets hovedvitne, en 31 år gammel norskchilener. Han har fortalt i retten at han så Millehaugen skyte Javed i bakhodet mens de alle tre satt i bilen på Haugerud. Etterpå la han på sprang fra stedet i frykt for sitt eget liv.

Norskchileneren mente Dad, som var en av lederne i B-gjengen, hadde bedt Millehaugen drepe Javed og ham selv. (ANB-NTB)

Artikkeltags