Et valg for livet

Ida Brynjulfsen (19) har bestemt seg for å studere økonomi til høsten og synes hun har fått god veiledning av Trude Kvammen Ekker.

Ida Brynjulfsen (19) har bestemt seg for å studere økonomi til høsten og synes hun har fått god veiledning av Trude Kvammen Ekker. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Fristen for å søke studieplass ved universiteter og høyskoler går ut 15. april.

DEL

Allerede før russefeiringen starter, må derfor avgangselever i videregående ta et valg for livet.

Da er det ikke til å undres over at mange av dem lider valgets kval; ofte helt til siste sekund.

Det merker karriereveileder Trude Kvammen Ekker ved Emmali-senteret for studie- og karrierevalg godt. Hun har lang erfaring i å hjelpe unge mennesker med å ta riktige valg.

Viktig valg

– Hit kommer skoleelever og studenter i alle kategorier. Noen aner virkelig ikke hva de vil bli. Andre er nesten sikre, men mangler kanskje en siste bekreftelse eller avklaring i forhold til konkrete spørsmål de er usikre på, sier Kvammen Ekker til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Felles for dem er at de trenger litt hjelp med det store og viktige valget de står overfor. Det er jo så mange muligheter i vår tid. Valg av studie blir på mange måter et valg for livet. Men det er viktig å understreke at det er den enkelte selv som til syvende og sist må ta valget – ut fra egne forutsetninger, ønsker og forventninger. Det vi kan bidra med, er å klarlegge mulighetene og gjøre studentene oppmerksomme på hvilket potensial de har, føyer hun til.

Start tidlig

19-årige Ida Brynjulfsen har bestemt seg for å studere til siviløkonom og synes hun har hatt god nytte av en runde med ekstra veiledning. Hun tok blant annet en test for å få en profil over personlige egenskaper og kvalifikasjoner.

– Den traff utrolig godt, fastslår hun.

– Hva er det viktigste rådet du vil gi til andre i samme situasjon?

– Det må være å starte prosessen med å finne ut hvilke fag du kan tenke deg å studere så tidlig mulig; og ikke minst hvilke du fag du kan utelukke. Søk hjelp hvis du trenger det, men ikke la andre bestemme for deg. Ta hensyn til egne ønsker og magefølelsen. Og for all del – ikke vent helt opp til søknadsfristen. Da risikerer du å komme under press, sier Ida, som understreker at det ennå er tid før søknadsfristene går ut.

Kjernen

For å hjelpe studentene til å velge riktig, bruker karriereveilederen forskjellige verktøy.

– Ved hjelp av personlighetstester og interessekartlegging, ønsker vi å finne fram til den kjernen der motivasjonen ligger, forklarer Kvammen Ekker. Personlige egenskaper og interesser er viktige stikkord.

– Hva bør de unge lytte til – sitt eget hjerte eller snusfornuften?

– Begge deler. Poenget er å starte i riktig ende. Først må motivasjonen, interesser og egenskaper kartlegges, deretter må studentene finne fram til et utdanningsløp som matcher dette.

– Opplever du at det kommer studenter til deg som får en aha-opplevelse fordi de kanskje ikke var klar over hvilke muligheter de egentlig hadde?

– Ja, det har jeg opplevd flere ganger; både at folk verken er bevisst sitt eget potensial eller de utdanningsmuligheter som faktisk finnes. Dermed kan de få hjelp til å kombinere det de er gode til med det de har aller mest lyst til å gjøre her i livet.

Alle søknader til høyere utdanning, skjer nå via nettstedet Samordnaopptak.no. (ANB)

Artikkeltags