Flere får behandling

Mer enn 1,7 millioner mennesker ble undersøkt eller behandlet i fjor.

Mer enn 1,7 millioner mennesker ble undersøkt eller behandlet i fjor. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Antall døgnopphold ved norske sykehus økte i fjor med 1,5 prosent og antall polikliniske konsultasjoner økte med 2,8 prosent.

DEL

Mer enn 1,7 millioner mennesker ble undersøkt eller behandlet i fjor, enten ved poliklinisk konsultasjon, dagbehandling, døgnopphold eller en kombinasjon av disse.

940.000 var kvinner og i underkant av 800.000 var menn, viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har innhentet fra Norsk pasientregister. At flere kvinner enn menn var til konsultasjon eller behandling skyldes naturlig nok at kvinner gjennomgår svangerskap og fødsler, og at kvinner lever lenger enn menn.

Antall polikliniske konsultasjoner steg 3,3 prosent. I gjennomsnitt ble det utført 3,2 konsultasjoner per person i fjor. En årsak til økningen skyldes at registreringen av strålebehandling av kreft ble endret i fjor. Strålebehandling ble tidligere registrert etter behandlingstype. Fra 2011 har strålebehandling i stedet blitt registrert etter diagnose, noe som har bidratt til at økningen i polikliniske konsultasjoner for svulster var på 58 prosent i fjor.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mener økningen i antall behandlede pasienter viser at regjeringens politikk virker.

– Denne regjeringen har satset tungt på sykehusene, og nå ser vi resultatene. Aktiviteten ved sykehusene har økt fra 2010 til 2011. I samme periode har ventetiden gått ned. Det er en gledelig utvikling, sier hun.

Norsk pasientregisters statistikk viser at to av tre personer som ble innlagt på sykehus for døgnopphold, gjorde det fordi de trengte øyeblikkelig hjelp. Når det gjelder liggetid ved døgnopphold, blir den stadig kortere. I fjor var det i gjennomsnitt 4,4 liggedager per opphold. I 2007 var gjennomsnittet på 5 liggedager, og i 2000 på 6 liggedager.

Tallene viser også at private rehabiliteringsinstitusjoner har bidratt til nedgangen. Antal opphold ved slike institusjoner med avtale med regionale helseforetak gikk opp med 21 prosent fra 2010 til i fjor. (ANB-NTB)

Artikkeltags