Flere menn på krisesentre

Vold i nære relasjoner er ikke bare et kvinneproblem.

Vold i nære relasjoner er ikke bare et kvinneproblem. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Det siste året har det vært en drastisk økning i antall menn på krisesentrene her i landet.

DEL

- Bare toppen av isfjellet, sier daglig leder i Norsk Krisesenterforbund Wenche Holmberg Nielsen.

- Jeg tror vi bare ser begynnelsen. Det er helt opplagt at det er et stort behov der ute. Flere - også vi som jobber med dette daglig - trodde vold i nære relasjoner var et rent kvinneproblem, og var skeptiske til å få menn inn i krisesentrene. Det har nå vist seg at dette er et problem uavhengig av kjønn og alder, sier Nielsen.

Større tabu

I 2011 var det nærmere 80 menn som var innom dagsentrene eller bodde på krisesentrene over tid. Dette skiller seg skarpt fra 2009, hvor det kun var ni menn innom i løpet av hele året. Økningen henger trolig sammen med krisesenterloven som trådte i kraft i 2010, hvor kommunene ble pålagt å tilby menn et likeverdig tilbud ved krisesentrene.

- Det er nok et enda større tabu for menn enn for kvinner å oppsøke krisesentre, fordi dette for mange ikke er forenlige med den stereotypiske mannsrollen, mener Nielsen.

Totalt oppgir 80 prosent av både menn og kvinner at de opplever psykisk vold i nære relasjoner, mot 65 prosent som oppgir at de opplever psykisk vold. Nielsen forteller at menn erfaringsmessig kommer oftest til krisesentrene på grunn av psykisk vold, men hun understreker at fysisk vold mot menn er mer utbredt enn mange tror.

- Når man hører om en mann som er offer for fysisk vold tenker mange: «Hvorfor tar han ikke bare igjen?», men det blir akkurat det samme som å spørre en kvinne «Hvorfor drar du ikke bare fra ham?». Vi ser at menn og kvinner er offer for den samme nedbrytingen av selvfølelsen og danner samme type reaksjonsmønster, sier Nielsen.

Ikke et kjønnsspørsmål

Den svenske forfatteren og foredragsholderen Glenn Forrestgate (45) ble utsatt for psykisk og fysisk vold av sin samboer i flere år og er en av de få som har vært åpen om situasjonen. I 2010 utga han boken «När mardrömmen ble sann». Forrestgates budskap er at bruken av fysisk og psykisk vold ikke er forbeholdt menn.

- Det finnes manipulerende mennesker overalt, dette har ikke noe å gjøre med hvilket kjønn man er.

Det som gjør at slik undertrykking av menn er mindre synlig er at det fremdeles er såpass tabubelagt. Det er ikke er «mannlig» å innrømme at man blir undertrykt av en kvinne, sier Forrestgate.

Forrestgate har i sin bok beskrevet hvordan den tidligere kjæresten mishandlet ham fysisk med slag og spark, og han problematiserer tanken om at menn bare kan slå tilbake. Han mener Norge er kommet mye lenger enn Sverige når det gjelder åpenhet, og mener politikken legger større vekt på å få problemet fram i lyset enn tilfellet er i Sverige.

- Dette handler om likestilling, sier Forrestgate.

Fortsatt flest kvinner

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (Sv) mener den store økningen blant mannlige brukere betyr at lovfestingen av et likeverdig krisesentertilbud har båret frukter.

- Vold er fortsatt skambelagt for mange kvinner, og det er også nærliggende å tro at det er enda mer skambelagt for menn. Jeg er glad for utviklingen så langt, sier Thorkildsen til NTB.

- Dette viser at det var helt riktig å etablere et tilbud for menn. Det er godt mulig vi får en fortsatt sterk økning i antall menn på krisesentre, sier Thorkildsen.

På tross av økningen i antall menn som oppsøker krisesenter, er det fremdeles kvinner som er den største brukergruppen. Hele 96 prosent av beboerne har vært utsatt for en mannlig overgriper.

Nærmere 2.000 personer overnattet på krisesentrene i 2011. Rundt halvparten av beboerne hadde med seg barn ved første opphold. Totalt oppholdt over 2.700 barn seg på krisesentre i løpet av fjoråret. (ANB-NTB)

Artikkeltags