Føler seg umyndiggjort

Kombinasjonen av det norske samfunnets fokus på barnas rettigheter og forestilling om at minoritetsforeldre er for kontrollerende, bidrar en følelse av avmakt hos foreldrene.

Kombinasjonen av det norske samfunnets fokus på barnas rettigheter og forestilling om at minoritetsforeldre er for kontrollerende, bidrar en følelse av avmakt hos foreldrene. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Minoritetsforeldre føler seg ofte umyndiggjort og mistenkeliggjort.

DEL

Det viser en forskningsrapport som Institutt for samfunnsforskning har laget på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Kombinasjonen av det norske samfunnets fokus på barnas rettigheter og forestilling om at minoritetsforeldre er for kontrollerende, bidrar til denne følelsen hos foreldrene, ifølge rapporten.

– Dette kan føre til at foreldrene blir strengere og mer kontrollerende overfor barna sine, sier forsker Monica Five Aarset til Aftenposten.

Hun har laget rapporten sammen med kollega Miriam Latif Sandbæk. De to har intervjuet 28 foreldre med bakgrunn fra Tyrkia, Somalia, Pakistan, Irak og Kongo. De fleste er bosatt i Oslo og har barn på ungdomsskole og videregående.

– Det er ikke ofte at foreldre kommer til orde om verdikonflikter og ungdommers veivalg, sier Aarset.

Alle foreldrene i undersøkelsen er svært engasjerte i barnas oppvekst og utdannelse. Rapporten viser at foreldre opplever at skolen er barnas beskytter. Skolen bidrar til å undergrave foreldrenes autoritet overfor sine barn, ifølge rapporten.

Forskerne mener at problematisering rundt leirskole og kjønnsdelt svømming kan ha utspring fra denne verdibrytningen.

– Foreldregrupper og mødregrupper på tvers av etniske bakgrunner skaper dialog, trygghet og kunnskap. Og jeg tror skolen må avklare sin rolle, hvordan den skal posisjonere seg mellom barna og foreldrene, sier Aarset. (ANB-NTB)

Artikkeltags