Foreslår konsesjon for sjølaks

Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet forslag om en omstridt konsesjonsordning for sjølaksefisket.

DEL

Både sjølaksefiskerne i Finnmark og Norges grunneigar- og sjølaksefiskarlag har gjort det klart at de er prinsipielt imot innføring av en konsesjonsordning, opplyser Direktoratet for naturforvaltning (DN) i et brev til Miljøverndepartementet.

Et notat fra DN – med forslag til forskrift og framdriftsplan – er nylig sendt til Miljøverndepartementet. Men disse dokumentene er foreløpig unntatt fra offentlighet. Noe av innholdet går likevel fram av følgebrevet, som NTB har fått innsyn i.

DN anbefaler at fylkesmennene i de enkelte fylker skal være konsesjonsmyndighet, mens DN skal fastsette hvor mange konsesjoner som kan gis i hver reguleringsregion.

Fra 2010

Det blir opplyst at Sametinget er holdt løpende orientert om prosessen, og at framdriftsplanen er utarbeidet i samarbeid med Miljøverndepartementet. «For at konsesjonsordningen skal kunne innføres til sesongen 2010, er det avgjørende at den vedtatte framdriftsplanen følges», skriver DN.

DN varsler at innføring av konsesjonsordningen vil medføre et betydelig merarbeid for fylkesmennene i fylkene med flest sjølaksefiskerne. Miljøverndepartementet blir oppfordret til å tilføre fylkesmennene ekstra ressurser ved første søknadsrunde.

Strengt regulert

Sjølaksefisket foregår med kilenot - i Finnmark også med krokgarn - og er en rettighet for grunneiere langs kysten og i fjordene. Fisket har tradisjonelt vært strengt regulert, og fra 2008 ble reguleringsbestemmelsene ytterligere innstrammet.

I Finnmark, der sjølaksefisket har størst næringsmessig betydning - og reguleringene er minst omfattende - var fisket med kilenot i fjor tillatt fra 1. juni til 4. august, og fisket med krokgarn tillatt fra 1. juni til 15. juli. (ANB-NTB)

Artikkeltags