Frivillige glad for ros

I en undersøkelse oppga 60 av medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge at de bidro med sin innsats i forbindelse med 22. juli.

I en undersøkelse oppga 60 av medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge at de bidro med sin innsats i forbindelse med 22. juli. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge er glad for rapporten fra 22. juli-kommisjonen, som understreker betydningen av de frivilliges innsats.

DEL

– De frivillige heltene var avgjørende. De reddet både menneskeliv og politiets aksjon, sa kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv under framleggingen av rapporten.

I en undersøkelse oppga 60 av medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge at de bidro med sin innsats i forbindelse med 22. juli. Rapporten pekte også på behovet for en samordnet innsats mellom ulike myndighetsgrener og frivillige organisasjoner i nødssituasjoner.

– Dette bekrefter hvor avgjørende både den organiserte og spontane frivilligheten er for vår beredskap i krisesituasjoner, sier kommunikasjonssjef Bente Myhre Haast i Frivillighet Norge.

– Når regjeringen nå skal evaluere det norske samfunnets beredskap, er det viktig å ikke glemme betydningen av et godt samspill med frivilligheten, sier hun.

Også YS vil bidra til å følge opp 22. juli-kommisjonens rapport. Både gode og vonde sider er berørt i rapporten, påpeker fagforbundet.

- Ut fra 22. juli-kommisjonens rapport er det beklagelig å kunne fastslå at de tilsattes sikkerhet i regjeringskvartalet kunne og burde vært ivaretatt på en bedre måte. Det er sterkt når kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv fremholder at sivile reddet politiets aksjon på Utøya, og at myndighetenes evne til å beskytte ungdommen på Utøya sviktet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Samtidig er det godt å registrere at innsatsen til vakttjenesten i regjeringskvartalet fungerte godt under særdeles vanskelige arbeidsforhold, samt at helseetatene gjennomgående får stor ros for sin innsats, sier YS-lederen.

Gjennom kontaktpunkter med regjering og ulike etater vil YS bidra til å presse fram konkrete handlinger.

- YS forventer nå en grundig gjennomgang av rapporten. Som samfunn må vi ta lærdom av det som er avdekket. Vi forventer at regjeringen iverksetter nødvendige tiltak som bedrer sikkerheten for statens tjenestemenn, og tiltak som hever beredskapen og tryggheten i samfunnet. (ANB-NTB)

Artikkeltags