Full stopp for nynorsk-forsøk

Stortingsrepresentant Anders Anundsen (Frp) reagerer på at alle søknader om valgfritt sidemål automatisk blir avslått.

Stortingsrepresentant Anders Anundsen (Frp) reagerer på at alle søknader om valgfritt sidemål automatisk blir avslått. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Regjeringen godtar ikke lenger forsøk med valgfritt skriftlig sidemål i skolen. Det nytter ikke engang å søke.

DEL

– Dette må bryte med forvaltningsloven. Enhver søknad skal seriøst behandles individuelt, sier stortingsrepresentant Anders Anundsen (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han reagerer kraftig på at Kunnskapsdepartementet i fjor sommer delegerte til Utdanningsdirektoratet å avgjøre søknader om forsøk i skolen.

– Jeg tror dette har sammenheng med regjeringens generelle holdning til tvungen nynorsk. Det var bare Frp og Høyre som i fjor stemte for en oppmyking her, sier Anundsen.

Generelt avslag

– Et generelt avslag fører til at myndighetene ikke vet hvilke forsøk man da sier nei til. Jeg føler meg sikker på at en slik holdning snarere vil svekke enn styrke nynorskfagets stilling, sier Anundsen.

4. mars la direktoratet ut en beskjed på internett om at det ikke engang nytter å søke. Alle søknader vil bli avslått.

«På bakgrunn av spørsmål fra flere kommuner om fritak fra skriftlig sidemål, har Utdanningsdirektoratet vurdert det som formålstjenlig å informere om at eventuelle søknader om forsøk med valgfritt sidemål eller søknader om fritak fra skriftlig sidemål, ikke vil bli godkjente.» Dette gjelder både i grunnskolen og i videregående opplæring.

Strammet inn

22. juni i fjor sendte Kunnskapsdepartementet ut et rundskriv der vilkårene for forsøk ble strammet inn. Det ble presisert at forsøk med sidemålsundervisning i videregående opplæring skal skje innenfor rammen av at sidemålsundervisning skal finne sted.

«Det betyr at elever som deltar i slike forsøk skal få sidemålsopplæring. Hvordan denne opplæringen er lagt opp og mengden av undervisning kan imidlertid variere fra forsøk til forsøk», het det i rundskrivet.

Anders Anundsen har nå sendt brev til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell om saken.

Kan kombineres

– Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å gjennomføre ulike typer forsøk på å forbedre undervisningen bør i størst mulig grad få anledning til det, sier Anundsen.

Han mener at forsøk om fritak fra skriftlig sidemål kan kombineres med en rekke andre tiltak som vil gi oss tilgang til ny læring om hvordan en bygger elevers kunnskap best mulig.

– Det er derfor en underlig tilnærming fra direktoratets side. Det er fullstendig uakseptabelt at forvaltningsorgan ikke vil forholde seg konkret til slike søknader, sier Anundsen.

Han ber kunnskapsministeren om å rydde opp i forholdene umiddelbart.

– Alternativt bør statsråden kalle tilbake direktoratets delegerte myndighet, slik at departementet fatter vedtak basert på en individuell behandling av søknadene, sier Fremskrittspartiets skolepolitiske talsmann. (ANB)

Artikkeltags