Her er sykehustabbene

Inntrengeren ble kjørt til akuttmottaket ved Kirkenes sykehus.

Inntrengeren ble kjørt til akuttmottaket ved Kirkenes sykehus. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En pasient døde etter fall på sengepost, mens en annen fikk ti ganger for høy morfindose. Les om sykehustabbene her!

DEL

[Bergensavisen] Hver måned publiserer Haukeland sykehus resyméer på egne nettsider av sykehustabber som har skjedd. Dette er saker som er så alvorlige at de har ført til, eller kunne ha ført til, betydelige personskader. Alle sakene som er lagt ut er meldt videre til Helsetilsynet.

– Ja, vi gjør feil, og vi ønsker å være åpne om det, sier administrerende direktør Stener Kvinnsland.

Han tror åpenhet om feilene og å ta lærdom av dem, gjør den ansatte bedre i møte med pasientene.

– Som sykehusleder mener jeg det er riktig å være åpen også om de mindre gode sakene. Skal vi ha tillit hos pasientene, må vi bidra til at de får et realistisk bilde av det som skjer på sykehuset, sier han.

Tabbene

Her er et utvalg av sykehustabbene som er offentliggjort i år:

Spiste giftig plante: «En psykiatrisk pasient har spist en plante hun fant på terrassen og trodde var persille, men som viste seg å være den giftige tyrihjelm. Sykehuset har fjernet planten og informert de ansatte om plantene».

Brudd på hodeskallen: «En eldre pasient, som ble behandlet med blodfortynnende medisin, falt på sengeposten om natten. Det oppsto et blåmerke i pannen. Pasienten var våken, og ble hjulpet tilbake i sengen. Sykepleier var flere ganger inne hos pasienten i løpet av natten for å sjekke tilstanden. Da sykepleieren kom inn sent på natten, var det ikke mulig å vekke pasienten. Hun tilkalte lege, og pasienten ble undersøkt. CT-undersøkelse viste brudd på hodeskallen, med hjerneblødning. Pasienten døde senere.»

Dødsfall førte til tilsyn: «En førstegangsfødende kvinne ble innlagt med alvorlig svangerskapsforgiftning i uke 33. Fødsel ble satt i gang med medisin. Hun fikk krampeanfall og straks etter hjertestans. Leger og jordmor var til stede og startet hjerte/lunge-redning. Etter at mor fikk stabil hjerterytme, ble det gjennomført hastekeisersnitt. Både mor og barn fikk store skader av hendelsen, og døde senere. Internasjonale anbefalinger sier at haste-keisersnitt bør gjennomføres straks dersom mor får hjertestans under fødsel. Disse rådene blir gjennomgått og innført ved Kvinneklinikken. Etter kvinnes dødsfall en måned senere ble hendelsen meldt til Statens helsetilsyn, som rykket ut på tilsyn.»

Høy morfindose: En pasient som fikk morfin, fikk ti ganger for høy dose, 50 mg istedenfor for 5 mg/ml. Det oppsto ingen skade på pasienten, men hendelsen kunne ført til betydelig skade, og saken er derfor sendt til Helsetilsynet.

– Et skritt på veien. Les hele saken på BAs nettsider.

Artikkeltags