Innsidedom snart avsagt

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

I skyggen av andre begivenheter har saken mot Acta-gründer Fred Ingebrigtsen og seks andre rullet og gått siden januar.

DEL

Dette er Norges største innsidesak. Mandag forsetter forsvarerne i Acta-saken sine prosedyrer, etter at aktoratet i forrige uke kom med sine argumenter for at de sju tiltalte skal dømmes. Til sammen er det lagt ned påstand om 35 års fengsel for markedsmanipulasjon, brudd på meldeplikten og innsidehandel i en skala som overgår alle tidligere brudd på loven om verdipapirhandel. Blir de tiltalte dømt i henhold til aktors påstand, blir dette den strengeste straffen noen gang idømt for verdipapirkriminalitet.

Den omfattende handelen i Acta-aksjer pågikk fra 2004 til siktelsen ble tatt ut i juni 2008. Det ble foretatt 1.659 handler til en samlet verdi av 3,2 milliarder kroner, noe som tilsvarte 10 prosent av omsetningen med Acta-papirer i den aktuelle perioden. Etterforskningen etter siktelsene tok tre og et halvt år. Rettsforhandlingene har så langt tatt fire måneder og skal avsluttes før sankthans.

Til tross for at saken er omfattende og den første i sitt slag, dabbet nasjonale mediers interesse av etter få dager i retten. Dagens Næringsliv er unntaket blant riksmediene:

– Vi har fulgt denne saken usedvanlig tett, fordi vi oppfatter dette som en meget stor sak innen for økokrimområdet, noe straffepåstanden bekrefter. I tillegg er det sterke motsetninger mellom aktoratet og forsvaret. Når tiltalen er omfattende og det er sterke synspunkter på begge sider, er det viktig å dekke begge parters syn grundig. Da må man bruke plass på saken, noe vi har gjort, sier finansredaktør Terje Erikstad til NTB.

Også Stavanger Aftenblad har hatt daglig dekning de 62 rettsdagene så langt.

– Jeg tror den hovedårsaken til mangel på interesse er at det ikke finnes noen identifiserbare fornærmede i saken. Her er hele markedet offeret. sier journalist Toralf Sandø.

Han tror videre saken ville fått mer oppmerksomhet hadde de tiltalte, og kanskje selskapet Acta, vært mer kjente navn.

Den komplekse saken vil kaste lys over om man uvitende kan bli medskyldig i innsidehandel hvis man handler aksjer på bakgrunn av råd fra noen som har innsideinformasjon.

– Dette er en type handel i aksjer som ikke har vært oppe til doms før. Andre saker har gått på at de tiltalte selv har handlet aksjer på bakgrunn av innsideinformasjon de hadde. Her er det derimot en hovedperson, Ingebrigtsen, som skal ha fått andre til å handle, og så har de angivelig delt gevinstene, sier Erikstad.

Alle kan råde venner og familie til å investere, men gjør du det og sitter på informasjon som markedet ikke har, så lurer du de andre til å gjøre noe ulovlig.

– Dette prinsippet gjør dette til en viktig sak for folk å følge med på. Saken vil også vise om man kan medvirke til kriminalitet selv om man ikke selv vet hvilken informasjon som ligger til grunn for handlene man har gjort, sier Erikstad.

Isfront

Siden siktelsene ble offentliggjort har det vært sterk ordbruk mellom partene i saken, både i og utenfor rettssalen. Sandø i Aftenbladet beskriver likevel den generelle tonen i retten som stort sett fordragelig og ryddig, med noen unntak:

– Aktoratet og kanskje også dommerne har blitt noe irritert over Ingebrigtsens sukking og stønning, en gang i blant kommenterer og tar han ordet uten å ha bedt om å få det først. Men retten er nok profesjonelle nok til å ikke la det gå ut over det rettslig skjønn, mener Sandø.

Etter å ha fulgt saken siden januar har han fått mange spørsmål fra andre:

– De fleste spør «tror du de blir dømt?», det er det folk er mest opptatt av. Jeg svarer som sant er at jeg ikke vet, vi får se når dommen kommer.

Uansett utfall er det sannsynlig at hele eller deler av dommen bli anket av den ene eller den andre part. Dermed kan det bli nye, lange måneder i retten. (ANB-NTB)

Artikkeltags