Ja til frivillig sidemål

Artikkelen er over 13 år gammel

Utdanningsdirektoratet gir nå klarsignal til Oslo kommunes søknad om å få sette i gang et treårig forsøk med frivillig skriftlig sidemålsopplæring ved et utvalg videregående skoler.

DEL

– Utdanningsdirektoratet har etter en grundig vurdering kommet til at dette forsøket bør kunne tillates, sier direktør Petter Skarheim.

Forsøket vil gjelde noe under halvparten av ett årskull ved studieforberedende retninger i den videregående skolen i Oslo. Forsøket blir startet allerede i høst.

– Sidemålsopplæringen i nynorsk har vært et av de mest omdiskuterte temaene i norsk skoledebatt, og frontene har vært harde. Samtidig har det vært altfor lite kunnskap om sidemålsopplæringens faktiske innhold og utbytte. Derfor er det behov for nøye kontrollerte forsøk, som dette, sier han.

Han understreker at dette ikke er noe ja til «å slippe nynorsk på skolen».

– Tvert imot er det en klar forutsetning at elever ved forsøksskolene som velger bort skriftlig sidemål, skal lese mye nynorsk, og at kunnskaper om språkhistorie og nynorske forfatterskap skal inngå i grunnlaget for standpunktkarakteren for både norsk skriftlig og muntlig. Nynorsk skriftspråk er avhengig av at nynorsk som sidemål får en god og positiv forankring i skolen, sier Skarheim.

Elevene skal informeres om at dersom de velger forsøksordningen, blir de ansvarlige for å ta igjen manglende sidemålsopplæring, for eksempel ved flytting til andre kommuner og ved studier som krever ferdigheter i skriftlig sidemål. Et annet vilkår er at forsøket følges opp underveis og evalueres forskningsmessig.

– Bare slik vil dette forsøket kunne gi mer kunnskap om sidemålsopplæringen i skolen. Direktoratet ønsker forsøk på mange felter - også i norskopplæringen - velkommen. Men eventuelle andre forsøk som innebærer fritak fra skriftlig sidemålsopplæring bør vente til denne evalueringen ferdigstilles, sier direktør Petter Skarheim.

Artikkeltags