Kråkeslottet-deltaker tapte i retten

Artikkelen er over 14 år gammel

Kine Naustdal tapte rettssaken mot TV-produsenten Strix Television AS. Hun krevde opprinnelig erstatning for avtalebrudd under avslutningen av serien «Kråkeslottet» i 2001, men må isteden betale saksomkostninger.

DEL

Det var i perioden januar til april for tre år siden at Kine Naustdal deltok i realityprogrammet Kråkeslottet på TV3. Produsenten var Strix Television AS. I serien skulle 13 personer drive et hotell og leve her. I direktesendingene i helgene ble en deltaker stemt ut.

Da det gjensto tre deltakere, fikk Naustdal såkalt immunitet og ble dermed sikret finaleplass. Finalen tapte hun imidlertid, men ikke etter det hun mente var rent spill. De to andre semifinalistene Andre Iversen og Espen Asbjørnsen avtalte nemlig seg i mellom at de ville dele premien uansett hvem av dem som ble stemt ut i semifinalen, noe som var i strid med kontrakten som deltakerne på forhånd hadde inngått med produsenten. Etter at Iversen vant og innkasserte premien på en halv million kroner, reiste Naustdal 1. april 2003 søksmål mot TV-produsenten med krav om erstatning for at de to konkurrentene ikke ble vist bort fra serien da de inngikk avtalen om å dele en eventuell pengepremie.

Oslo tingrett kom imidlertid fram til at Naustdal ikke var en part i avtaleforholdet mellom Iversen og Asbjørnsen og Strix og at hun ikke hadde rettigheter overfor TV-produsenten som følge av disses kontraktsbrudd. Dermed ble Strix Televisjon AS frifunnet og Naustdal må betale 54.500 kroner i saksomkostninger.

Dommen kan påankes til Borgarting lagmannsrett.

Artikkeltags