Krever erstatning fra asfaltleggere

Fem asfaltentreprenører blir saksøkt av staten og fylkekommunene etter ulovlig prissamarbeid. Lemminkänen Norge mener kravet må gå til selskapets tidligere eiere.

Fem asfaltentreprenører blir saksøkt av staten og fylkekommunene etter ulovlig prissamarbeid. Lemminkänen Norge mener kravet må gå til selskapets tidligere eiere. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Gjøvik: Staten og 18 fylkeskommuner krever erstatning fra fem asfaltentreprenører etter at de ble bøtelagt for ulovlig prissamarbeid.

DEL

Oslo er det eneste fylket som ikke står bak erstatningskravet, skriver Oppland Arbeiderblad. Det skyldes at Oslo ikke har fylkesveier.

I 2001 foretok Konkurransetilsynet en razzia og beslagla både pc'er og dokumenter hos sentrale selskaper i asfaltbransjen. Da etterforskningen var ferdig, mente tilsynet å kunne bevise et ulovlig samarbeid om prissetting, anbud og markedsdeling. Fem asfaltentreprenører ble anmeldt av Økokrim.

Sommeren 2006 var Økokrim ferdig med sin etterforskning, og de utstedte forelegg på til sammen 16,5 millioner kroner til Kolo Veidekke, Lemminkäinen Norge, Skanska Asfalt, Oslo Vei og NCC Roads. Kolo Veidekke, Skanska Asfalt og Oslo Vei betalte bøtene sine raskt, ifølge Vegen og Vi, som er Statens Vegvesen sitt internavis.

Trolig rettssak

Statens Vegvesen og 18 fylkeskommuner har sendt inn en forliksklage mot de fem entreprenørene fordi de mener de har betalt for mye for asfalten de kjøpte i perioden midten av 1990-tallet og til begynnelsen av 2000. Vegvesenet har ansvar for vedlikehold og bygging av riksveier, mens fylkeskommunene har ansvaret for fylkesveiene.

Oslo er ikke med i dette søksmålet siden det ikke finnes fylkesveier i Oslo.

Det er Statens ved samferdselsdepartementet som kjører saken, og advokat Atle Skaldebø-Rød hos Regjeringsadvokaten opplyser at saken mot fire av entreprenørene skal opp i Oslo forliksråd 15. januar. Han regner med et kort møte og at saken oversendes tingretten. Saken mot Lemminkäinen Norge har allerede vært oppe i forliksrådet i Lørenskog og er blitt sendt over til tingretten. Forliksklagen ble tatt ut i sommer, og når saken har vært oppe i forliksrådet har staten og fylkeskommunene ett år på seg til å ta ut søksmål..

Hvor stort erstatningsbeløp det kan bli snakk om, kan ikke Skaldebø-Rød opplyse noe om.

Matt for rettsapparatet

Ola Selvaag i Oppland fylkeskommune opplyser at det er Regjeringsadvokaten som fører saken, og at de 18 fylkeskommunene har gitt Nordland fylkeskommune ved advokat Bjørn Rikard Monsen fullmakt til å samordne fylkeskommunene i denne saken. Oppland fylkeskommune blir orientert om saken per brev.

Monsen sier til Oppland Arbeiderblad at saken er inne i en tidlig fase, og han ønsker derfor ikke å uttale seg om saken nå.

Kolo Veidekke mener de ikke har gjort noe galt og avviser at Statens Vegvesen og fylkeskommunene har rett til erstatning. Administrerende direktør Bjørnar Broderstad i NCC Roads sier han selskap tar forliksklagen til etterretning.

Lemminkäinen Norge har ikke vedtatt forelegget de fikk på fire millioner kroner og administrerende direktør Arne Frank Johansen viser til en dom fra Oslo tingrett som sier at de ikke er rette mottaker for forelegget. Denne dommen er anket inn for lagmannsretten.

Lemminkäinen Norge kjøpte opp Icopal i 2001 like før den så kalte asfaltsaken ble avslørt, og de hevder dermed at riktig adressat for forelegget er tidligere eier. Utover det har ikke Johansen noen kommentar til saken. (ANB)

Artikkeltags