Kriminaliteten i Oslo øker

Tallene for barne- og ungdomskriminalitet er stabile, mens antall anmeldelser for vinning, voldtekt og vold har økt.

Tallene for barne- og ungdomskriminalitet er stabile, mens antall anmeldelser for vinning, voldtekt og vold har økt. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Kriminaliteten i Oslo øker, og politidistriktet har en stadig økende andel av all registrert kriminalitet i hele landet.

DEL

Det går fram av oppsummeringen av første halvår i Oslo politidistrikt.

Tallene for barne- og ungdomskriminalitet er stabile, mens antall anmeldelser for vinning, voldtekt og vold har økt sammenlignet med første halvår i fjor.

I første halvår i år ble det registrert 45.690 anmeldelser i politidistriktet, en økning på 8,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Oslo politidistrikt hadde dermed 23,5 prosent av all registrert kriminalitet i Norge første halvår 2012.

Vinningskriminaliteten øker og utgjorde 60,3 prosent av anmeldelsene i Oslo ved utgangen juni.

Kriminalitetstypen økonomi økte med 21,1 prosent, narkotikalovbrudd med 14,9 prosent, vold med 10,4 prosent og sedelighet med 7,8 prosent.

For de øvrige kriminalitetstypene var det forholdsvis stabilt i antall anmeldelser, med unntak for skadeverk hvor det var en nedgang på 17,8 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. (ANB-NTB)

Artikkeltags