Kriminelle bryter innreiseforbud

Kriminelle utlendinger som utvises fra Norge kommer stadig tilbake og blir tatt for nye lovbrudd. (Illustrasjonsfoto)

Kriminelle utlendinger som utvises fra Norge kommer stadig tilbake og blir tatt for nye lovbrudd. (Illustrasjonsfoto) Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Kriminelle utlendinger som utvises fra Norge kommer stadig tilbake og blir tatt for nye lovbrudd.

DEL

Nå vil politiet skjerpe straffen for å bryte innreiseforbudet.

Når en person blir kastet ut av Norge, har vedkommende innreiseforbud i minimum to år. I enkelte tilfeller gjelder innreiseforbudet for resten av livet. Likevel kommer mange tilbake skriver Aftenposten.

– Vi har en som har vært sendt ut ni ganger for ulike forhold. Da begynner det å bli mye, sier Bjørn Vandvik, sjef for forvaltnings- og utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt.

De fleste som returnerer ulovlig blir ikke oppdaget før de tas for nye kriminelle handlinger.

Fra 2007 og fram til nå har Oslopolitiet registrert 452 brudd på innreiseforbudet, fordelt på 373 personer. Personer tatt for tyverier og narkotikaforbrytelser er overrepresentert i statistikken. Rumenere (53) utgjør den største gruppen, etterfulgt av nigerianere (31) og albanere (28).

I dag er straffen for å bryte innreiseforbudet 30 til 45 dagers fengsel. Straffen øker med 15 dager for hver nye ulovlige retur. Det ser ikke ut til å ha noen avskrekkende effekt. Politiet ønsker seg derfor en lovendring der straffene skjerpes betydelig. Fem års maksstraff, og ett år som absolutte minimum, er kravet fra forvaltnings- og utlendingsseksjonen i Oslo.

I tillegg vil de endre gjeldende rettspraksis, slik at straffen dobles for hver gang man returnerer ulovlig. (ANB-NTB)

Artikkeltags