Kvitter seg med papiret

Statsminister Jens Stoltenberg og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud la fram  regjeringens digitaliseringsprogram.

Statsminister Jens Stoltenberg og fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud la fram regjeringens digitaliseringsprogram. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringen vil kvitte seg med papiret i offentlig forvaltning.

DEL

Kontakten mellom innbyggerne og statlige og andre offentlige instanser skal foregå via internett i framtiden.

Samtidig skal det være mulig å reservere seg, og fortsatt motta papirbrev.

– Vi vil nå gjøre digital post til hovedregelen i kontakten mellom folk og forvaltning, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) under presentasjonen av regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne» onsdag.

Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen. Folk må aktivt velge papirbaserte løsninger hvis de foretrekker det, framholdt statsministeren.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) lover at de som ikke har noen datamaskin og heller ikke vil lære seg data, ikke skal bli glemt.

– Vi skal selvsagt legge till rette for at de som ikke bruker data eller er i en alder eller livssituasjon der data ikke er aktuelt, ikke skal falle utenfor. De som ønsker det skal kunne reservere seg, og få brev i posten på samme måte som tidligere. Vi skal lage et system som ikke gjør det vanskeligere for dem som ikke har datakunnskaper, lover statsråden.

Hun viser til at 90 prosent av befolkningen nå bruker data hver dag, og sier at det er en forventning om at staten skal digitalisere flere tjenester.

Det er en omfattende omlegging regjeringen legger opp til. Det vil ta flere år før den er fullført. Det er ikke klart hvor mye dette vil koste, men statsministeren forsikret på pressekonferansen at overgangen vil effektivisere offentlig virksomhet og frigjøre ressurser til de store velferdsoppgavene. Det nye opplegget skal bygge på den statlige portalen Altinn.

IKT Norge, organisasjonen for databransjen, skriver i en kommentar at regjeringen burde fastsatt en tidsplan for gjennomføring av digitaliseringen. I Danmark er det bestemt at all kommunikasjon mellom myndigheter og befolkning skal være digital innen 2015.

Aasrud sier at det er mange tjenester som skal utvikles av mange underliggende etater. Derfor er det ikke lagt opp en tidsplan.

– Det er krevende å få på plass alle de underliggende systemer, men vi setter fullt trøkk på dette fra nå av, sier fornyingsministeren.

Statsminister Stoltenberg forklarer at arbeidet nå starter med å gå gjennom lover og forskrifter for å fjerne hindre mot digitalisering. Deretter skal det etableres en sikker, digital postkasse slik at folk og bedrifter kan få all digital post fra stat og kommune på ett sted.

Sikkerhet

Statsministeren opplyser også at det skal lages et system for sikker elektronisk identifikasjon slik at brukerne skal føle seg trygge.

Fremskrittspartiet er opptatt av at sikkerheten ivaretas.

– Dessverre har den siste tiden vist at sikkerheten i Norge, både når det gjelder infrastruktur og forhold som gjelder den enkeltes personvern, har vært altfor dårlig, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud, som er samferdselspolitisk talsmann for Frp i en kommentar.

Han viser til at partiet har foreslått en egen IKT Havarikommisjon. Den skal kontrollere at datasikkerheten er ivaretatt til enhver tid og at vi ikke gjør de samme feilene flere ganger, sier Hoksrud som viser til problemene rundt Altinn.

Positiv til endring

– Det vil nok være en del seniorer som ikke har data og ikke vil ha det, og for dem må det finnes løsninger slik at de får den informasjonen de har krav på. Men vi i Seniorsaken er tilhengere av at ny teknologi tas i bruk, og oppfordrer flest mulig til å lære seg å bruke de mulighetene som data og internett byr på, sier Dag Bredal. Han er informasjonssjef i Seniorsaken.

– Det finnes betydelig motstand blant en del seniorer som ikke ønsker å skaffe seg kunnskap om data eller datamaskin. Jeg kjenner 80 og 90-åringer som har lært seg data, men for andre vil det være en for høy terskel å komme over. Det vil være en overgang til alle har lært seg den nye teknologien. Vi kan ikke skru tiden tilbake, så i mellomtiden må det finnes overgangsløsninger, sier Bredal. (ANB-NTB)

Artikkeltags