Leger er engstelige

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Ulf E. Kongsgaard, avdelingsoverlege ved Radiumhospitalet i Oslo, tror at enkelte leger kvier seg for å gi lindrende sedering ved livets slutt til pasienter med store smerter.

DEL

– Mitt inntrykk er at mange leger ble engstelig for å ha noe med denne formen for behandling å gjøre etter at en lege ved Bærum sykehus ble anmeldt for dødshjelp. Fagmiljøet her i Norge er veldig lite og kontakten tett. Dette er også et emne det har blitt snakket mye om. Noen kan ha tatt skrekken, sier Kongsgaard til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Kongsgaard jobber ved anestesiavdelingen på Radiumhospitalet i Oslo.

Må ta stilling

De mest syke kreftpasientene behandles ofte ved dette sykehuset. Derfor er Kongsgaard godt kjent med problemstillingen.

– Det jeg har tatt opp med mine kolleger er at vi aldri kan forlate pasienter med sterke smerter, selv om all vanlig behandling har vært forsøkt. I enkelte slike tilfeller må vi ta stilling til om lindrende sedering skal gis. Pasienter skal ikke dø med uutholdelige smerter, sier han.

Kongsgaard synes det er vanskelig å kommentere om denne behandlingsformen brukes for mye eller for lite ved norske sykehus.

– Tallmaterialet er såpass begrenset at det er det vanskelig å ha noen formening om. Hos oss ligger vi på noen få tilfeller i året, og jeg tror vi bruker det der det er nødvendig. Avgjørelsene blir tatt etter en nøye vurdering der leger, sykepleiere, annet helsepersonell, pårørende, og i de tilfeller hvor det er mulig også pasientene selv, er involvert.

Få vil bruke mer

Undersøkelsen Statens Helsetilsyn gjennomførte viste at bare 15 av 110 sykehusavdelinger ønsket å gjennomføre lindrende sedering oftere enn de gjør i dag. Hele 77 avdelinger benytter ikke denne behandlingen i det hele tatt.

– Det som overrasker meg med undersøkelsen, er at så mange avdelinger ikke vil bruke lindrende sedering. Men det har nok noe å gjøre med at mange av disse ikke behandler pasienter som har behov for denne behandlingsformen eller at de ikke har kompetanse, tror Kongsgaard.

Artikkeltags