Legger ned stasjoner

Seks prosent av alle reisende på Østre linje vil bli berørt av de mulige nedleggelsene av stasjoner, sier informasjonssjef Åge-Christofffer Lundeby.

Seks prosent av alle reisende på Østre linje vil bli berørt av de mulige nedleggelsene av stasjoner, sier informasjonssjef Åge-Christofffer Lundeby. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Det går alltid et tog – og stadig oftere forbi deg. En rekke stasjoner og holdeplasser blir trolig lagt ned i løpet av de nærmeste årene.

DEL

Jernbaneverket har fått beskjed om å oppgradere mer enn 120 stasjoner innen 2019. Hvis ikke kan de bli stengt av Jernbanetilsynet av sikkerhetsmessige årsaker, skriver Dagsavisen.

NSB vurderer å legge ned fire stasjoner og holdeplasser på Østre linje i løpet av tre år for å oppnå bedre punktlighet. Politikere i Akershus og Hedmark vil legge ned to holdeplasser på Kongsvingerbanen fra 2012 for å få kortere reisetid mellom Kongsvinger og Oslo.

I 1950 hadde NSB 669 stasjoner og betjente stoppesteder, ifølge Norsk Jernbanemuseum. Per dags dato er det igjen 357 stasjoner og holdeplasser, opplyser Jernbaneverket.

Barberingen fortsetter

Hvert år de siste fem årene har antallet togpassasjerer økt betraktelig, men likevel er verken NSB eller Jernbaneverket ferdige med stasjonsbarberingen. Mange passasjerer må følgelig innstille seg på at det blir lenger til stasjonen i årene framover.

Dette rimer dårlig med hva samferdselsminister Liv Signe Navarsete uttalte under Jernbaneforum 2009 for få dager siden.

– Vi må satse på å utvikle stasjonene og funksjonene rundt dem.

I stedet for utvikling kan det altså skje en avvikling.

– Stasjonene som krever utbedringer innen 2019, har alle for korte perronger i forhold til togene som stanser der. Jernbanetilsynet mener derfor at det er en risiko for at folk som går av toget, kan falle ned i sporet, opplyser markeds- og kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket.

Lengre perronger

Arbeidet med perrongene er forlengst igangsatt, men ikke alle steder har det vært mulig å forlenge dem.

– En risikoanalyse tilsa umiddelbare tiltak for seks stasjoner i 2006. Av dem er fem utbedret. Den sjette, Øyslebø holdeplass på Sørlandsbanen, så vi ikke noen mulighet til å gjøre noe med, opplyser Horrisland.

– Hvor mange flere av de om lag 120 stasjonene som gjenstår, kan bli lagt ned?

– Hvis det er snakk om stasjoner uten noe særlig med trafikk og utbedringen blir dyr på grunn av krøkkete plassering, må vi vurdere om de kan utbedres. Nedleggelser vil i så fall skje etter en prosess som involverer aktuelle fylkeskommuner og Samferdselsdepartementet. Men denne problemstillingen gjelder absolutt ikke alle de aktuelle stasjonene, svarer Horrisland.

Ofrer hver 17. kunde

Så mye som 6 prosent av alle reisende på Østre linje, benytter seg av de fire stasjonene og holdeplassene som trolig blir lagt ned der, opplyser NSB.

Hver 17. passasjer får dermed et dårligere tilbud i og med lenger vei til nærmeste stoppested. Men NSB er beredt til å «ofre» passasjerene som i dag går på og av på Drømtorp, Langli, Langnes og Slitu.

– Vi ser at det er nødvendig med kortere kjøretid fra 2012. Ved å legge ned disse stasjonene og holdeplassene, får man bedret punktligheten. Punktligheten på Østre linje er for dårlig i dag, sier informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby. (ANB)

Artikkeltags