Lønnsomt med bedre veier

Foto:

Artikkelen er over 11 år gammel

Norske veier er for dårlige. Ifølge veidirektør Olav Søfteland trengs det 230 milliarder kroner til en skikkelig opprusting av stamveinettet alene.

DEL

– Med dagens nivå på bevilgningene, vil det ta 50 år å ruste opp stamveiene til en veinormalstandard, sier Søfteland til NTB.

På et presseseminar i Førde mandag presenterte Søfteland et regnestykke som konkluderte med at det kan være god samfunnsøkonomi i å investere mer i gode veier. Beregnet nytte, blant annet i form av færre ulykker, er 170 milliarder kroner av en investering på 230 milliarder kroner.

I tillegg kommer næringslivets nytte av bedre veier. Hvilken effekt dette gir, har Søfteland ikke noe svar på. At regnestykket kan gå ut i null, ser han derimot ikke bort fra.

Se på Irland

I Førde inviterte Søfteland samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) med på en tur til Irland for å studere hvordan det kan bygges gode veier i et land med langt mindre ressurser til å ta regningen enn Norge har.

Ifølge Søfteland er veitrafikken i Norge tredoblet siden 1970, og prognosene viser at trafikken vil fortsette «til himmels» i årene som kommer.

Søfteland mener at satsingen på veitrafikken ikke på noen måte står i forhold til veksten i trafikken. Av de 230 milliarder kronene han mener må til for å oppnå et akseptabelt stamveinett, mener han at 80 milliarder kan finansieres gjennom bompenger. Resten må komme i form av økte bevilgninger over statsbudsjettet, mener han.

Færre drept

Om 20-30 år kan bli vanskeligere å finne midler til veibygging her i landet, på grunn av eldrebølgen og sterkt økende omsorgsutgifter.

– Nå har vi råd til å investere i veier, mener Søfteland.

Statistikken viser at trafikkulykkene her i landet har gått ned siden 1970, til tross for tredoblingen av trafikken. I 1970 var det 560 drepte i veitrafikken. I 2006 var det 242 drepte.

Søfteland sier at nedgangen skyldes bedring av veistandarden, bedre biler og ikke minst bruk av bilbelte. (ANB-NTB)

Artikkeltags