Må bedre nettsikkerheten

Fredag overleverte Post- og teletilsynets direktør Torstein Olsen en rapport til Samferdselsdepartementet som forteller hvorfor mobilnettet var nede ved flere anledninger i 2011. Rapporten ble tatt imot av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

Fredag overleverte Post- og teletilsynets direktør Torstein Olsen en rapport til Samferdselsdepartementet som forteller hvorfor mobilnettet var nede ved flere anledninger i 2011. Rapporten ble tatt imot av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Post- og teletilsynet pålegger teleselskapene å sikre nettene sine bedre for å hindre at de faller ut.

DEL

Tilsynet har utredet sårbarheten i det norske mobilnettet etter tre utfall i mai og juni i fjor, samt etter stormen Dagmar i desember da rundt 40.000 abonnenter var uten forbindelse.

Utredningen har resultert i to rapporter som fredag ble overlevert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Et av de viktigste tiltakene Post- og teletilsynet (PT) foreslår er at selskapene har et program for å sikre bedre batteriløsninger på basestasjonene, slik at de virker en god stund også etter strømutfall.

Da han overleverte rapportene på en passende liten minnepinne til statsråden, sa PT-direktør Torstein Olsen at ekom i dag er viktigere enn både strøm og vei.

Jeg forsto det for første gang da jeg var på Nordvestlandet i forrige uke. De som bor der er vant til å klare seg uten strøm en dag eller to. De sa de også kunne klare seg uten vei, men ikke ekom. Det er også for meg en helt ny erkjennelse, sa Olsen.

Han innrømmet samtidig at PT har vært for slappe til å stille konkrete krav til mobiloperatørene når det gjelder reserveløsninger dersom strømmen blir borte.

– I kravene våre heter det at tilbyderne skal ha nødvendig sikkerhet, men hva det er, har vært opp til dem. Det begrepet må være dynamisk.

Olsen påpekte videre at vi er blitt så avhengige av telekommunikasjon at vi har skapt en ny sårbarhet i samfunnet.

– Det er vi som myndighet nødt til å ta hensyn til og stille helt klare og strengere krav til operatørene for hvordan vi skal kunne sikre at befolkningen har kommunikasjon også når Dagmar og hennes slektninger kommer på besøk.

For viktige basestasjoner foreslår tilsynet å pålegge operatørene å sikre at stasjonene kan være i drift i tre døgn uten ekstern strøm. PT går i den sammenheng inn for å etablere regionale beredskapslagre med mobile basestasjoner og nødaggregater.

Det vekker reaksjoner i Telenor.

– Vi skjønner behovet, men minst to tredeler av alle feilene våre på Nordvestlandet skyldtes utfallet av strøm. Vi ønsker ikke å være noen strømleverandør. Hvis dette blir et pålegg til operatørene, vil det si at vi må ha hundrevis med liter av diesel stående klar på tusen basestasjoner. Av hensyn til miljøet og beredskapen mener jeg det må være bedre løsninger enn dette, sier administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge til NTB.

Selskapet vil nå gå i en dialog med myndighetene om blant annet dette punktet.

– Vi er helt enig i at det må gjøres noe for å sikre at dette fungerer i ekstremsituasjoner, men vi ønsker å komme med forslag til hvordan dette kan løses på andre måter, sier Svendsen.

Ellers er Telenor positiv til rapportene.

– Det er også en erkjennelse fra vår side om at telekommunikasjon faktisk er viktigere enn strøm. Samtidig er telekommunikasjon avhengig av strøm, sier hun.

Kravet til seks timers reservestrøm tror Svendsen det blir lett å oppfylle.

– Over 80 prosent av våre basestasjoner har reservekapasitet for to til fire timer, så der er vi nesten. Det tror jeg vi skal få til på en god måte.

I rapportene kommer tilsynet med pålegg.

– Vi opplever at netteierne ikke i samme grad har hatt beredskap like høyt på agendaen. Både mangler i planverk og tilsynelatende for sterk avhengighet av underleverandører, gjør at vi nå pålegger selskapene å sikre nettene sine bedre, sier Olsen.

For å få gjennomført tiltakene, varsler PT at myndighetene må være forberedt på å bidra med bevilgninger.

– Når folk i nød ikke får tak i hverandre, og helsevesen og kommuner ikke får utført sine beredskapsoppgaver, er dette svært alvorlige konsekvenser. Derfor må vi gjøre mye for å sikre at kommunene ikke blir satt helt ut av spill i en beredskapssituasjon, og da er fungerende telelinjer av største betydning, sier Torstein Olsen.

PT vil utarbeide en veileder for beredskapen i kommunene for hva de bør gjøre om nettet faller ut. Samtidig foreslår tilsynet at det innføres et nytt regelverk knyttet til prioritering i mobilnettene.

– Vi vil sikre at operatørene beskytter nettene mot eksterne angrep og tydeliggjøre kravene til tilgangskontroll. Operatørene må ha en helt annen grad av sikkerhet enn de har nå. (ANB-NTB)

Artikkeltags